Lineage for Species: SP Human (Homo sapiens) [TaxId: 9606]

 1. Root: SCOP 1.75
 2. 899091Class j: Peptides [58231] (121 folds)
 3. 899908Fold j.34: Bradykinin [58512] (1 superfamily)
 4. 899909Superfamily j.34.1: Bradykinin [58513] (1 family) (S)
 5. 899910Family j.34.1.1: Bradykinin [58514] (2 proteins)
 6. Protein Bradykinin [64625] (1 species)
 7. Species SP Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] [64626] (1 PDB entry)

PDB entry in Species: SP Human (Homo sapiens) [TaxId: 9606]:

 • Domain(s) for 1jjq:
  • 899913Domain d1jjqa_: 1jjq A: [63138]
   bradykinin-penta-O-galloyl-D-glucopyranose complex

More info for Species SP Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] from j.34.1.1 Bradykinin

Timeline for Species SP Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] from j.34.1.1 Bradykinin: