Lineage for d1dm0l_ (1dm0 L:)

 1. Root: SCOPe 2.08
 2. 2923792Class d: Alpha and beta proteins (a+b) [53931] (396 folds)
 3. 2999974Fold d.165: Ribosome inactivating proteins (RIP) [56370] (1 superfamily)
  contains mixed beta-sheet
 4. 2999975Superfamily d.165.1: Ribosome inactivating proteins (RIP) [56371] (3 families) (S)
 5. 3000331Family d.165.1.2: Shiga toxin, A-chain [56395] (2 proteins)
 6. 3000332Protein Shiga toxin, A-chain [56396] (5 species)
 7. 3000340Species Shigella dysenteriae, toxin I [TaxId:622] [56397] (2 PDB entries)
 8. 3000344Domain d1dm0l_: 1dm0 L: [42228]
  Other proteins in same PDB: d1dm0b_, d1dm0c_, d1dm0d_, d1dm0e_, d1dm0f_, d1dm0g_, d1dm0h_, d1dm0i_, d1dm0j_, d1dm0k_

Details for d1dm0l_

PDB Entry: 1dm0 (more details), 2.5 Å

PDB Description: shiga toxin
PDB Compounds: (L:) shiga toxin a subunit

SCOPe Domain Sequences for d1dm0l_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1dm0l_ d.165.1.2 (L:) Shiga toxin, A-chain {Shigella dysenteriae, toxin I [TaxId: 622]}
keftldfstaktyvdslnvirsaigtplqtissggtsllmidsgtgdnlfavdvrgidpe
egrfnnlrlivernnlyvtgfvnrtnnvfyrfadfshvtfpgttavtlsgdssyttlqrv
agisrtgmqinrhslttsyldlmshsgtsltqsvaramlrfvtvtaealrfrqiqrgfrt
tlddlsgrsyvmtaedvdltlnwgrlssvlpdyhgqdsvrvgrisfgsinailgsvalil
nchhhasrvarmasdefpsmcpadgrvrgithnkilwdsstlgailm

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1dm0l_ d.165.1.2 (L:) Shiga toxin, A-chain {Shigella dysenteriae, toxin I [TaxId: 622]}
keftldfstaktyvdslnvirsaigtplqtissggtsllmidnlfavdvrgidpeegrfn
nlrlivernnlyvtgfvnrtnnvfyrfadfshvtfpgttavtlsgdssyttlqrvagisr
tgmqinrhslttsyldlmshsgtsltqsvaramlrfvtvtaealrfrqiqrgfrttlsyv
mtaedvdltlnwgrlssvlpdyhgqdsvrvgrisfgsinailgsvalilncfpsmcpadg
rvrgithnkilwdsstlgailm

SCOPe Domain Coordinates for d1dm0l_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1dm0l_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1dm0l_: