PDB entry 1l8p

View 1l8p on RCSB PDB site
Description:
Deposited on 2002-03-21, released 2002-04-03
The last revision prior to the SCOP 1.67 freeze date was dated 2002-08-07, with a file datestamp of 2002-08-07.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.1 Å
R-factor: 0.181
AEROSPACI score: 0.43 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1l8pa1, d1l8pa2
 • Chain 'B':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1l8pb1, d1l8pb2
 • Chain 'C':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1l8pc1, d1l8pc2
 • Chain 'D':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1l8pd1, d1l8pd2

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1l8pA (A:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgaatgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1l8pB (B:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgaatgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl
  

 • Chain 'C':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1l8pC (C:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgaatgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl
  

 • Chain 'D':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1l8pD (D:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgaatgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl