PDB entry 1k1s

View 1k1s on RCSB PDB site
Description: Crystal Structure of DinB from Sulfolobus solfataricus
Deposited on 2001-09-25, released 2001-10-31
The last revision prior to the SCOP 1.67 freeze date was dated 2001-10-31, with a file datestamp of 2001-10-31.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.8 Å
R-factor: 0.237
AEROSPACI score: 0.25 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >1k1sA (A:)
  mivifvdfdyffaqveevlnpqykgkplvvsvysgrtktsgavatanyearklgvkagmp
  iikamqiapsaiyvpmrkpiyeafsnrimnllnkhadkievasideayldvtnkvegnfe
  ngielarkikqeilekekitvtvgvapnkilakiiadkskpnglgvirptevqdflneld
  ideipgigsvlarrlnelgiqklrdilsknynelekitgkakalyllklaqnkysepven
  kskiphgryltlpyntrdvkvilpylkkaineaynkvngipmritviaimedldilskgk
  kfkhgisidnaykvaedllrellvrdkrrnvrrigvkldniiinktnlsdffdi
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >1k1sA (A:)
  mivifvdfdyffaqveevlnpqykgkplvvsvysgtsgavatanyearklgvkagmpiik
  amqiapsaiyvpmrkpiyeafsnrimnllnkhadkievasideayldvtnkvegnfengi
  elarkikqeilekekitvtvgvapnkilakiiadkskpnglgvirptevqdflneldide
  ipgigsvlarrlnelgiqklrdilsknynelekitgkakalyllklaqnkysepvenksk
  iphgryltlpyntrdvkvilpylkkaineaynkvngipmritviaimedldilskgkkfk
  hgisidnaykvaedllrellvrdkrrnvrrigvkldniiin