PDB entry 1ebg

View 1ebg on RCSB PDB site
Description:
Deposited on 1994-04-27, released 1995-04-27
The last revision prior to the SCOP 1.67 freeze date was dated 1995-04-27, with a file datestamp of 1995-05-05.
Experiment type: -
Resolution: 2.1 Å
R-factor: 0.186
AEROSPACI score: 0.4 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1ebga1, d1ebga2
 • Chain 'B':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.67: d1ebgb1, d1ebgb2

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1ebgA (A:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgastgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1ebgB (B:)
  avskvyarsvydsrgnptvevelttekgvfrsivpsgastgvhealemrdgdkskwmgkg
  vlhavknvndviapafvkanidvkdqkavddflisldgtanksklganailgvslaasra
  aaaeknvplykhladlsksktspyvlpvpflnvlnggshaggalalqefmiaptgaktfa
  ealrigsevyhnlksltkkrygasagnvgdeggvapniqtaeealdlivdaikaaghdgk
  vkigldcasseffkdgkydldfknpnsdkskwltgpqladlyhslmkrypivsiedpfae
  ddweawshffktagiqivaddltvtnpkriataiekkaadalllkvnqigtlsesikaaq
  dsfaagwgvmvshrsgetedtfiadlvvglrtgqiktgaparserlaklnqllrieeelg
  dnavfagenfhhgdkl