Domain d3uxob3: 3uxo B:149-334

Shown in context of the chain.