Domain d1ji5c_: 1ji5 C:

Shown in context of the chain.