Lineage for d1og5a_ (1og5 A:)

 1. Root: SCOPe 2.07
 2. 2299346Class a: All alpha proteins [46456] (289 folds)
 3. 2330957Fold a.104: Cytochrome P450 [48263] (1 superfamily)
  multihelical
 4. 2330958Superfamily a.104.1: Cytochrome P450 [48264] (2 families) (S)
 5. 2330959Family a.104.1.1: Cytochrome P450 [48265] (23 proteins)
 6. 2331490Protein Mammalian cytochrome p450 2c9 [89118] (1 species)
 7. 2331491Species Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] [89119] (4 PDB entries)
  Uniprot P11712
 8. 2331495Domain d1og5a_: 1og5 A: [86982]
  complexed with hec, swf

Details for d1og5a_

PDB Entry: 1og5 (more details), 2.55 Å

PDB Description: structure of human cytochrome p450 cyp2c9
PDB Compounds: (A:) Cytochrome P450 2C9

SCOPe Domain Sequences for d1og5a_:

Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)

>d1og5a_ a.104.1.1 (A:) Mammalian cytochrome p450 2c9 {Human (Homo sapiens) [TaxId: 9606]}
ppgptplpvignilqigikdisksltnlskvygpvftlyfglkpivvlhgyeavkealid
lgeefsgrgifplaeranrgfgivfsngkkwkeirrfslmtlrnfgmgkrsiedrvqeea
rclveelrktkaspcdptfilgcapcnvicsiifhkrfdykdqqflnlmeklnenieils
spwiqvynnfpalldyfpgthnkllknvafmksyilekvkehqesmdmnnpqdfidcflm
kmekekhnqpseftieslentavdlfgagtettsttlryalllllkhpevtakvqeeier
vigrnrspcmqdrshmpytdavvhevqryidllptslphavtcdikfrnylipkgttili
sltsvlhdnkefpnpemfdphhfldeggnfkkskyfmpfsagkricvgealagmelflfl
tsilqnfnlkslvdpknldttpvvngfasvppfyqlcfipv

SCOPe Domain Coordinates for d1og5a_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1og5a_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1og5a_: