Lineage for d1k8am_ (1k8a M:)

  1. Root: SCOP 1.61
  2. 172677Class c: Alpha and beta proteins (a/b) [51349] (117 folds)
  3. 177129Fold c.12: Ribosomal proteins L15p and L18e [52079] (1 superfamily)
  4. 177130Superfamily c.12.1: Ribosomal proteins L15p and L18e [52080] (1 family) (S)
  5. 177131Family c.12.1.1: Ribosomal proteins L15p and L18e [52081] (2 proteins)
  6. 177132Protein Ribosomal protein L15 (L15p) [52082] (1 species)
  7. 177133Species Archaeon Haloarcula marismortui [TaxId:2238] [52083] (7 PDB entries)
  8. 177139Domain d1k8am_: 1k8a M: [72157]
    Other proteins in same PDB: d1k8a1_, d1k8a2_, d1k8a3_, d1k8a4_, d1k8ac1, d1k8ac2, d1k8ad_, d1k8ae_, d1k8af_, d1k8ag1, d1k8ag2, d1k8ah_, d1k8ai_, d1k8aj_, d1k8ak_, d1k8al_, d1k8an_, d1k8ao_, d1k8ap_, d1k8aq_, d1k8ar_, d1k8as_, d1k8at_, d1k8au_, d1k8av_, d1k8aw_, d1k8ax_, d1k8ay_, d1k8az_

Details for d1k8am_

PDB Entry: 1k8a (more details), 3 Å

PDB Description: Co-crystal structure of Carbomycin A bound to the 50S ribosomal subunit of Haloarcula marismortui

SCOP Domain Sequences for d1k8am_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1k8am_ c.12.1.1 (M:) Ribosomal protein L15 (L15p) {Archaeon Haloarcula marismortui}
tskkkrqrgsrthgggshknrrgaghrggrgdagrdkhefhnheplgksgfkrpqkvqee
aatidvreidenvtllaaddvaevedggfrvdvrdvveeaddadyvkvlgagqvrheltl
iaddfsegarekvegaggsveltdlgeerq

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1k8am_ c.12.1.1 (M:) Ribosomal protein L15 (L15p) {Archaeon Haloarcula marismortui}
tskkkrqrgsrthgggshknrrgaghrggrgdagrdkhefhnheplgksgfkrpqkvqee
aatidvreidenvtllaaddvaefrvdvrdvveeaddadyvkvlgagqvrheltliaddf
segarekvegaggsveltdlgeerq

SCOP Domain Coordinates for d1k8am_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1k8am_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1k8am_: