Lineage for d1k8ad_ (1k8a D:)

  1. Root: SCOP 1.61
  2. 157351Class b: All beta proteins [48724] (111 folds)
  3. 167557Fold b.43: Reductase/isomerase/elongation factor common domain [50412] (3 superfamilies)
  4. 167568Superfamily b.43.3: Translation proteins [50447] (2 families) (S)
  5. 167635Family b.43.3.2: Ribosomal protein L3 [50461] (1 protein)
  6. 167636Protein Ribosomal protein L3 [50462] (1 species)
  7. 167637Species Archaeon Haloarcula marismortui [TaxId:2238] [50463] (7 PDB entries)
  8. 167643Domain d1k8ad_: 1k8a D: [72147]
    Other proteins in same PDB: d1k8a1_, d1k8a2_, d1k8a3_, d1k8a4_, d1k8ac1, d1k8ac2, d1k8ae_, d1k8af_, d1k8ag1, d1k8ag2, d1k8ah_, d1k8ai_, d1k8aj_, d1k8ak_, d1k8al_, d1k8am_, d1k8an_, d1k8ao_, d1k8ap_, d1k8aq_, d1k8ar_, d1k8as_, d1k8at_, d1k8au_, d1k8av_, d1k8aw_, d1k8ax_, d1k8ay_, d1k8az_

Details for d1k8ad_

PDB Entry: 1k8a (more details), 3 Å

PDB Description: Co-crystal structure of Carbomycin A bound to the 50S ribosomal subunit of Haloarcula marismortui

SCOP Domain Sequences for d1k8ad_:

Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)

>d1k8ad_ b.43.3.2 (D:) Ribosomal protein L3 {Archaeon Haloarcula marismortui}
pqpsrprkgslgfgprkrstsetprfnswpsddgqpgvqgfagykagmthvvlvndepns
pregmeetvpvtvietppmravalrayedtpygqrpltevwtdefhseldrtldvpedhd
pdaaeeqirdaheagdlgdlrlithtvpdavpsvpkkkpdvmetrvgggsvsdrldhald
ivedggehamndifrageyadvagvtkgkgtqgpvkrwgvqkrkgkharqgwrrrignlg
pwnpsrvrstvpqqgqtgyhqrtelnkrlidigegdeptvdggfvnygevdgpytlvkgs
vpgpdkrlvrfrpavrpndqprldpevryvsnesnqg

SCOP Domain Coordinates for d1k8ad_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1k8ad_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1k8ad_: