Lineage for d1g7ka_ (1g7k A:)

  1. Root: SCOP 1.57
  2. 75819Class d: Alpha and beta proteins (a+b) [53931] (194 folds)
  3. 78946Fold d.22: GFP-like [54510] (1 superfamily)
  4. 78947Superfamily d.22.1: GFP-like [54511] (2 families) (S)
  5. 78948Family d.22.1.1: Fluorescent proteins [54512] (2 proteins)
  6. 78980Protein Red fluorescent protein (fp583 or dsred(clontech)) [54515] (1 species)
  7. 78981Species Coral (Discosoma sp.) [TaxId:86600] [54516] (2 PDB entries)
  8. 78986Domain d1g7ka_: 1g7k A: [38371]

Details for d1g7ka_

PDB Entry: 1g7k (more details), 2 Å

PDB Description: crystal structure of dsred, a red fluorescent protein from discosoma sp. red

SCOP Domain Sequences for d1g7ka_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1g7ka_ d.22.1.1 (A:) Red fluorescent protein (fp583 or dsred(clontech)) {Coral (Discosoma sp.)}
nvikefmrfkvrmegtvnghefeiegegegrpyeghntvklkvtkggplpfawdilspqf
xskvyvkhpadipdykklsfpegfkwervmnfedggvvtvtqdsslqdgcfiykvkfigv
nfpsdgpvmqkktmgweasterlyprdgvlkgeihkalklkdgghylvefksiymakkpv
qlpgyyyvdsklditshnedytiveqyertegrhhlfl

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1g7ka_ d.22.1.1 (A:) Red fluorescent protein (fp583 or dsred(clontech)) {Coral (Discosoma sp.)}
nvikefmrfkvrmegtvnghefeiegegegrpyeghntvklkvtkggplpfawdilspqf
skvyvkhpadipdykklsfpegfkwervmnfedggvvtvtqdsslqdgcfiykvkfigvn
fpsdgpvmqkktmgweasterlyprdgvlkgeihkalklkdgghylvefksiymakkpvq
lpgyyyvdsklditshnedytiveqyertegrhhlfl

SCOP Domain Coordinates for d1g7ka_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1g7ka_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1g7ka_: