Lineage for d16pk__ (16pk -)

  1. Root: SCOP 1.55
  2. 18352Class c: Alpha and beta proteins (a/b) [51349] (97 folds)
  3. 27761Fold c.86: Phosphoglycerate kinase [53747] (1 superfamily)
  4. 27762Superfamily c.86.1: Phosphoglycerate kinase [53748] (1 family) (S)
  5. 27763Family c.86.1.1: Phosphoglycerate kinase [53749] (1 protein)
  6. 27764Protein Phosphoglycerate kinase [53750] (4 species)
  7. 27772Species Trypanosoma brucei [TaxId:5691] [53754] (2 PDB entries)
  8. 27773Domain d16pk__: 16pk - [35454]

Details for d16pk__

PDB Entry: 16pk (more details), 1.6 Å

PDB Description: phosphoglycerate kinase from trypanosoma brucei bisubstrate analog

SCOP Domain Sequences for d16pk__:

Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)

>d16pk__ c.86.1.1 (-) Phosphoglycerate kinase {Trypanosoma brucei}
ekksinecdlkgkkvlirvdfnvpvkngkitndyrirsalptlkkvlteggscvlmshlg
rpkgipmaqagkirstggvpgfqqkatlkpvakrlselllrpvtfapdclnaadvvskms
pgdvvllenvrfykeegskkakdreamakilasygdvyisdafgtahrdsatmtgipkil
gngaagylmekeisyfakvlgnpprplvaivggakvsdkiqlldnmlqridylliggama
ytflkaqgysigkskceesklefarsllkkaedrkvqvilpidhvchtefkavdsplite
dqnipeghmaldigpktiekyvqtigkcksaiwngpmgvfemvpyskgtfaiakamgrgt
hehglmsiigggdsasaaelsgeakrmshvstgggaslellegktlpgvtvlddk

SCOP Domain Coordinates for d16pk__:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d16pk__.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d16pk__: