Lineage for d1urjb_ (1urj B:)

 1. Root: SCOP 1.71
 2. 617324Class e: Multi-domain proteins (alpha and beta) [56572] (48 folds)
 3. 619379Fold e.58: Viral ssDNA binding protein [118207] (1 superfamily)
  2 domains; d1: [large alpha+beta domain subdivided into the 'head', 'neck' and 'shoulders' regions; in the 'neck', there is an OB-fold interrupted by large insertions]; d2: [all-alpha, 6 helices; orthogonal array]
 4. 619380Superfamily e.58.1: Viral ssDNA binding protein [118208] (1 family) (S)
 5. 619381Family e.58.1.1: Viral ssDNA binding protein [118209] (1 protein)
  Pfam 00747
 6. 619382Protein Infected cell protein 8, ICP8 [118210] (1 species)
 7. 619383Species Herpes simplex virus 1 [TaxId:10298] [118211] (1 PDB entry)
 8. 619385Domain d1urjb_: 1urj B: [113411]
  complexed with hg, zn; mutant

Details for d1urjb_

PDB Entry: 1urj (more details), 3 Å

PDB Description: single stranded dna-binding protein(icp8) from herpes simplex virus-1

SCOP Domain Sequences for d1urjb_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1urjb_ e.58.1.1 (B:) Infected cell protein 8, ICP8 {Herpes simplex virus 1}
ttikvppgplgyvyaracpsegiellallsarsgdsdvavaplvvgltvesgfeanvavv
vgsrttglggtavslkltpshysssvyvfhggrhldpstqapnltrlcerarrhfgfsdy
tprpgdlkhettgealcerlgldpdrallylvvtegfkeavcinntflhlggsdkvtigg
aevhripvyplqlfmpdfsrviaepfnanhrsigekftyplpffnrplnrllfeavvgpa
avalrsrnvdavaraaahlafdenhegaalpaditftafeasqgktprggrdgggkgaag
gfeqrlasvmagdaalalesivsmavfdepptdisawplfegqdtaaaranavgaylara
aglvgamvfstnsalhltevddagpadpkdhskpsfyrfflvpgthvaanpqvdreghvv
pgfegrptaplvggtqefagehlamlsgfspallakmlfylercdgavivgrqemdvfry
vadsnqtdvpcnlctfdtrhacvhttlmrlrarhpkfasaargaigvfgtmnsmysdcdv
lgnyaafsalkradgsetartimqetyraatervmaeletlqyvdqavptamgrletiit
nrealhtvvnnvrqvvdreveqlmrnlvegrnfkfrdglgeanhamsltldpyacgpcpl
lqllgrrsnlavyqdlalsqchgvfagqsvegrnfrnqfqpvlrrrvmdmfnngflsakt
ltvalsegaaicapsltagqtapaessfegdvarvtlgfpkelrvksrvlfagasanase
aakarvaslqsayqkpdkrvdillgplgfllkqfhaaifpngkppgsnqpnpqwfwtalq
rnqlparllsredietiafikkfsldygainfinlapnnvselamyymanqilrycdhst
yfintltaiiagsrrppsvqaaaawsaqggagleagaralmdavdahpgawtsmfascnl
lrpvmaarpmvvlglsiskyygmagndrvfqagnwaslmggknacpllifdrtrkfvlac
pragfvcaasslgggahesslceqlrgiiseggaavassvfvatvkslgprtqqlqiedw
lalledeylseemmeltaralergngewstdaalevaheaea

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1urjb_ e.58.1.1 (B:) Infected cell protein 8, ICP8 {Herpes simplex virus 1}
ttikvppgplgyvyaracpsegiellallsarsgdsdvavaplvvgltvesgfeanvavv
vgsrttavslkltpshysssvyvfhggrhldpstqapnltrlcerarrhfgfsdytprpg
dlkhettgealcerlgldpdrallylvvtegfkeavcinntflhlggsdkvtiggaevhr
ipvyplqlfmpdfsrviaepfnanhrsigekftyplpffnrplnrllfeavvgpaavalr
srnvdavaraaahlafdenhegaalpaditftafggfeqrlasvmagdaalalesivsma
vfdepptdisawplfegqdtaaaranavgaylaraaglvgamvfstnsalhltevddagp
ahskpsfyrfflvpgthvaanpqvdreghvvpgfegrptaplvggtqefagehlamlsgf
spallakmlfylercdgavivmdvfryvadsnqtdvpcnlctfdtrhacvhttlmrlrar
hpkfasaargaigvfgtmnsmysdcdvlgnyaetyraatervmaeletlqyvdqavptam
grletiitnrealhtvvnnvrqvvdreveqlmrnlvefkfrdglgeanhamsltldpyac
gpcpllqllgrrsnlavyqdlalsqchgvfagqsvegrnfrnqfqpvlrrrvmdmfnngf
lsaktltvalsegaaicapsltagqtapaessfegdvarvtlgfpkelrvksrvlfsayq
kpdkrvdillgplgfllkqfhaaifpngkppgsnqpnpqwfwtalqrnqlparllsredi
etiafikkfsldygainfinlapnnvselamyymanqilrycdhstyfintltaiiagsr
rppsvqaaaawsaqggagleagaralmdavdahpgawtsmfascnllrpvmaarpmvvlg
lsiskyvfqagnwaslmggknacpllifdrtrkfvlacpragfvcaasslceqlrgiise
ggaavassvfvatvkslgprtqqlqiedwlalledeylseemmeltaralergngewstd
aalevaheaea

SCOP Domain Coordinates for d1urjb_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1urjb_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1urjb_: