Lineage for d1urja_ (1urj A:)

 1. Root: SCOPe 2.08
 2. 3012399Class e: Multi-domain proteins (alpha and beta) [56572] (74 folds)
 3. 3020599Fold e.58: Viral ssDNA binding protein [118207] (1 superfamily)
  2 domains; d1: [large alpha+beta domain subdivided into the 'head', 'neck' and 'shoulders' regions; in the 'neck', there is an OB-fold interrupted by large insertions]; d2: [all-alpha, 6 helices; orthogonal array]
 4. 3020600Superfamily e.58.1: Viral ssDNA binding protein [118208] (1 family) (S)
  automatically mapped to Pfam PF00747
 5. 3020601Family e.58.1.1: Viral ssDNA binding protein [118209] (1 protein)
  Pfam PF00747
 6. 3020602Protein Infected cell protein 8, ICP8 [118210] (1 species)
 7. 3020603Species Herpes simplex virus 1 [TaxId:10298] [118211] (1 PDB entry)
  Uniprot P04296 9-1130 # d1: 9-1038; d2: 1048-1130
 8. 3020604Domain d1urja_: 1urj A: [113410]
  complexed with hg, zn

Details for d1urja_

PDB Entry: 1urj (more details), 3 Å

PDB Description: single stranded dna-binding protein(icp8) from herpes simplex virus-1
PDB Compounds: (A:) major DNA-binding protein

SCOPe Domain Sequences for d1urja_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1urja_ e.58.1.1 (A:) Infected cell protein 8, ICP8 {Herpes simplex virus 1 [TaxId: 10298]}
ttikvppgplgyvyaracpsegiellallsarsgdsdvavaplvvgltvesgfeanvavv
vgsrttglggtavslkltpshysssvyvfhggrhldpstqapnltrlcerarrhfgfsdy
tprpgdlkhettgealcerlgldpdrallylvvtegfkeavcinntflhlggsdkvtigg
aevhripvyplqlfmpdfsrviaepfnanhrsigekftyplpffnrplnrllfeavvgpa
avalrsrnvdavaraaahlafdenhegaalpaditftafeasqgktprggrdgggkgaag
gfeqrlasvmagdaalalesivsmavfdepptdisawplfegqdtaaaranavgaylara
aglvgamvfstnsalhltevddagpadpkdhskpsfyrfflvpgthvaanpqvdreghvv
pgfegrptaplvggtqefagehlamlsgfspallakmlfylercdgavivgrqemdvfry
vadsnqtdvpcnlctfdtrhacvhttlmrlrarhpkfasaargaigvfgtmnsmysdcdv
lgnyaafsalkradgsetartimqetyraatervmaeletlqyvdqavptamgrletiit
nrealhtvvnnvrqvvdreveqlmrnlvegrnfkfrdglgeanhamsltldpyacgpcpl
lqllgrrsnlavyqdlalsqchgvfagqsvegrnfrnqfqpvlrrrvmdmfnngflsakt
ltvalsegaaicapsltagqtapaessfegdvarvtlgfpkelrvksrvlfagasanase
aakarvaslqsayqkpdkrvdillgplgfllkqfhaaifpngkppgsnqpnpqwfwtalq
rnqlparllsredietiafikkfsldygainfinlapnnvselamyymanqilrycdhst
yfintltaiiagsrrppsvqaaaawsaqggagleagaralmdavdahpgawtsmfascnl
lrpvmaarpmvvlglsiskyygmagndrvfqagnwaslmggknacpllifdrtrkfvlac
pragfvcaasslgggahesslceqlrgiiseggaavassvfvatvkslgprtqqlqiedw
lalledeylseemmeltaralergngewstdaalevaheaea

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1urja_ e.58.1.1 (A:) Infected cell protein 8, ICP8 {Herpes simplex virus 1 [TaxId: 10298]}
ttikvppgplgyvyaracpsegiellallsarsgdsdvavaplvvgltvesgfeanvavv
vgsrttavslkltpshysssvyvfhggrhldpstqapnltrlcerarrhfgfsdytprpg
dlkhettgealcerlgldpdrallylvvtegfkeavcinntflhlggsdkvtiggaevhr
ipvyplqlfmpdfsrviaepfnanhrsigekftyplpffnrplnrllfeavvgpaavalr
srnvdavaraaahlafdenhegaalpaditftafaggfeqrlasvmagdaalalesivsm
avfdepptdisawplfegqdtaaaranavgaylaraaglvgamvfstnsalhltevddag
pahskpsfyrfflvpgthvaanpqvdreghvvpgfegrptaplvggtqefagehlamlsg
fspallakmlfylercdgavivmdvfryvadsnqtdvpcnlctfdtrhacvhttlmrlra
rhpkfasaargaigvfgtmnsmysdcdvlgnyaetyraatervmaeletlqyvdqavpta
mgrletiitnrealhtvvnnvrqvvdreveqlmrnlvefkfrdglgeanhamsltldpya
cgpcpllqllgrrsnlavyqdlalsqchgvfagqsvegrnfrnqfqpvlrrrvmdmfnng
flsaktltvalsaicapsltagqtapaessfegdvarvtlgfpkelrvksrvlfsayqkp
dkrvdillgplgfllkqfhaaifpngkppgsnqpnpqwfwtalqrnqlparllsrediet
iafikkfsldygainfinlapnnvselamyymanqilrycdhstyfintltaiiagsrrp
psvqaaaawsaqggagleagaralmdavdahpgawtsmfascnllrpvmaarpmvvlgls
iskyvfqagnwaslmggknacpllifdrtrkfvlacpragfvcaasslceqlrgiisegg
aavassvfvatvkslgprtqqlqiedwlalledeylseemmeltaralergngewstdaa
levaheaea

SCOPe Domain Coordinates for d1urja_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1urja_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1urja_: