PDB entry 6hrb

View 6hrb on RCSB PDB site
Description: cryo-em structure of the kdpfabc complex in an e2 inward-facing state (state 2)
Deposited on 2018-09-26, released 2018-12-05
The last revision was dated 2019-12-11, with a file datestamp of 2019-12-06.
Experiment type: EM
Resolution: 4 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.07 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: Potassium-transporting ATPase potassium-binding subunit
  Species: Escherichia coli (strain K12) [TaxId:83333]
  Gene: kdpA, b0698, JW0686
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'B':
  Compound: Potassium-transporting ATPase ATP-binding subunit
  Species: Escherichia coli (strain K12) [TaxId:83333]
  Gene: kdpB, b0697, JW0685
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'C':
  Compound: Potassium-transporting ATPase KdpC subunit
  Species: Escherichia coli (strain K12) [TaxId:83333]
  Gene: kdpC, b0696, JW0684
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'D':
  Compound: Potassium-transporting ATPase KdpF subunit
  Species: Escherichia coli (strain K12) [TaxId:83333]
  Gene: kdpF, b4513, JW0687
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: K

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6hrbA (A:)
  maaqgflliatfllvlmvlarplgsglarlindiplpgttgvervlfralgvsdremnwk
  qylcailglnmlglavlffmllgqhylplnpqqlpglswdlalntavsfvtntnwqsysg
  ettlsyfsqmagltvqnflsaasgiavifaliraftrqsmstlgnawvdllritlwvlvp
  vallialffiqqgalqnflpyqavntvegaqqllpmgpvasqeaikmlgtngggffnans
  shpfenptaltnfvqmlaifliptalcfafgevmgdrrqgrmllwamsvifvicvgvvmw
  aevqgnphllalgtdssinmegkesrfgvlvsslfavvttaascgaviamhdsftalggm
  vpmwlmqigevvfggvgsglygmmlfvllavfiaglmigrtpeylgkkidvremkltala
  ilvtptlvlmgaalammtdagrsamlnpgphgfsevlyavssaannngsafaglsanspf
  wncllafcmfvgrfgviipvmaiagslvskksqaassgtlpthgplfvglligtvllvga
  ltfipalalgpvaeyls
  

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6hrbB (B:)
  msrkqlalfeptlvvqalkeavkklnpqaqwrnpvmfivwigsllttcisiamasgampg
  nalfsaaisgwlwitvlfanfaealaegrskaqanslkgvkktafarklrepkygaaadk
  vpadqlrkgdivlveagdiipcdgevieggasvdesaitgesapviresggdfasvtggt
  rilsdwlviecsvnpgetfldrmiamvegaqrrktpneialtillialtivfllatatlw
  pfsawggnavsvtvlvallvclipttiggllsaigvagmsrmlganviatsgraveaagd
  vdvllldktgtitlgnrqasefipaqgvdektladaaqlasladetpegrsivilakqrf
  nlrerdvqslhatfvpftaqsrmsginidnrmirkgsvdairrhveangghfptdvdqkv
  dqvarqgatplvvvegsrvlgvialkdivkggikerfaqlrkmgiktvmitgdnrltaaa
  iaaeagvddflaeatpeaklalirqyqaegrlvamtgdgtndapalaqadvavamnsgtq
  aakeagnmvdldsnptklievvhigkqmlmtrgslttfsiandvakyfaiipaafaatyp
  qlnalnimclhspdsailsavifnaliivfliplalkgvsykpltasamlrrnlwiyglg
  gllvpfigikvidllltvcglv
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6hrbB (B:)
  feptlvvqalkeavkklnpqaqwrnpvmfivwigsllttcisiamasgampgnalfsaai
  sgwlwitvlfanfaealaegrskaqanslkgvkktafarklrepkygaaadkvpadqlrk
  gdivlveagdiipcdgevieggasvdesaitgesapviresggdfasvtggtrilsdwlv
  iecsvnpgetfldrmiamvegaqrrktpneialtillialtivfllatatlwpfsawggn
  avsvtvlvallvclipttiggllsaigvagmsrmlganviatsgraveaagdvdvllldk
  tgtitlgnrqasefipaqgvdektladaaqlasladetpegrsivilakqrfnlrerdvq
  slhatfvpftaqsrmsginidnrmirkgsvdairrhveangghfptdvdqkvdqvarqga
  tplvvvegsrvlgvialkdivkggikerfaqlrkmgiktvmitgdnrltaaaiaaeagvd
  dflaeatpeaklalirqyqaegrlvamtgdgtndapalaqadvavamnsgtqaakeagnm
  vdldsnptklievvhigkqmlmtrgslttfsiandvakyfaiipaafaatypqlnalnim
  clhspdsailsavifnaliivfliplalkgvsykpltasamlrrnlwiyglggllvpfig
  ikvidllltvcglv
  

 • Chain 'C':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6hrbC (C:)
  msglrpalstfiflllitggvypllttvlgqwwfpwqangsliregdtvrgsaligqnft
  gngyfhgrpsataempynpqasggsnlavsnpeldkliaarvaalraanpdasasvpvel
  vtasasgldnnitpqaaawqiprvakarnlsveqltqliakysqqplvkyigqpvvnive
  lnlaldklde
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6hrbC (C:)
  sglrpalstfiflllitggvypllttvlgqwwfpwqangsliregdtvrgsaligqnftg
  ngyfhgrpsataempynpqasggsnlavsnpeldkliaarvaalraanpdasasvpvelv
  tasasgldnnitpqaaawqiprvakarnlsveqltqliakysqqplvkyigqpvvnivel
  nlaldklde
  

 • Chain 'D':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6hrbD (D:)
  msagvitgvllvflllgylvyalinaeaf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6hrbD (D:)
  msagvitgvllvflllgylvyalinae