PDB entry 6g4w

View 6g4w on RCSB PDB site
Description: cryo-em structure of a late human pre-40s ribosomal subunit - state a
Deposited on 2018-03-28, released 2018-06-06
The last revision was dated 2018-06-27, with a file datestamp of 2018-06-22.
Experiment type: EM
Resolution: 4.5 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: -0.03 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain '2':
  Compound: 18S Ribosomal RNA
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
 • Chain 'B':
  Compound: 40s ribosomal protein s3a
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'E':
  Compound: 40S ribosomal protein S4, X isoform
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'F':
  Compound: 40S ribosomal protein S5
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'G':
  Compound: 40s ribosomal protein s6
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'H':
  Compound: 40S ribosomal protein S7
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'I':
  Compound: 40s ribosomal protein s8
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'J':
  Compound: 40S ribosomal protein S9
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'L':
  Compound: 40S ribosomal protein S11
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'N':
  Compound: 40S ribosomal protein S13
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'O':
  Compound: 40s ribosomal protein s14
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'P':
  Compound: 40S ribosomal protein S15
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Q':
  Compound: 40S ribosomal protein S16
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'R':
  Compound: 40S ribosomal protein S17
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'S':
  Compound: 40S ribosomal protein S18
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'T':
  Compound: 40S ribosomal protein S19
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'W':
  Compound: 40S ribosomal protein S15a
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'X':
  Compound: 40S ribosomal protein S23
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Y':
  Compound: 40S ribosomal protein S24
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Z':
  Compound: 40S ribosomal protein S25
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'b':
  Compound: 40S ribosomal protein S27
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'c':
  Compound: 40S ribosomal protein S28
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'e':
  Compound: 40S ribosomal protein S30
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'k':
  Compound: unknown helix
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 6G4W (0-18)
 • Chain 'q':
  Compound: Probable 18S rRNA (guanine-N(7))-methyltransferase
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'r':
  Compound: Multifunctional methyltransferase subunit TRM112-like protein
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 's':
  Compound: rrp12
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 6G4W (0-End)
 • Chain 't':
  Compound: unknown
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 6G4W (0-17)
 • Chain 'u':
  Compound: Pre-rRNA-processing protein TSR1 homolog
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'w':
  Compound: Bystin
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'x':
  Compound: RNA-binding protein PNO1
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain '2':
  No sequence available.

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wB (B:)
  mavgknkrltkggkkgakkkvvdpfskkdwydvkapamfnirnigktlvtrtqgtkiasd
  glkgrvfevsladlqndevafrkfklitedvqgkncltnfhgmdltrdkmcsmvkkwqtm
  ieahvdvkttdgyllrlfcvgftkkrnnqirktsyaqhqqvrqirkkmmeimtrevqtnd
  lkevvnklipdsigkdiekacqsiyplhdvfvrkvkmlkkpkfelgklmelhgegsssgk
  atgdetgakveradgyeppvqesv
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wB (B:)
  vvdpfskkdwydvkapamfnirnigktlvtrtqgtkiasdglkgrvfevsladlqndeva
  frkfklitedvqgkncltnfhgmdltrdkmcsmvkkwqtmieahvdvkttdgyllrlfcv
  gftkkrnnqirktsyaqhqqvrqirkkmmeimtrevqtndlkevvnklipdsigkdieka
  cqsiyplhdvfvrkvkmlkkpkfelgklmelhg
  

 • Chain 'E':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wE (E:)
  margpkkhlkrvaapkhwmldkltgvfaprpstgphklreclpliiflrnrlkyaltgde
  vkkicmqrfikidgkvrtditypagfmdvisidktgenfrliydtkgrfavhritpeeak
  yklckvrkifvgtkgiphlvthdartirypdplikvndtiqidletgkitdfikfdtgnl
  cmvtgganlgrigvitnrerhpgsfdvvhvkdangnsfatrlsnifvigkgnkpwislpr
  gkgirltiaeerdkrlaakqssg
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wE (E:)
  argpkkhlkrvaapkhwmldkltgvfaprpstgphklreclpliiflrnrlkyaltgdev
  kkicmqrfikidgkvrtditypagfmdvisidktgenfrliydtkgrfavhritpeeaky
  klckvrkifvgtkgiphlvthdartirypdplikvndtiqidletgkitdfikfdtgnlc
  mvtgganlgrigvitnrerhpgsfdvvhvkdangnsfatrlsnifvigkgnkpwislprg
  kgirltiaeerdkrlaakqssg
  

 • Chain 'F':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wF (F:)
  mtewetaapavaetpdiklfgkwstddvqindislqdyiavkekyakylphsagryaakr
  frkaqcpiverltnsmmmhgrnngkklmtvrivkhafeiihlltgenplqvlvnaiinsg
  predstrigragtvrrqavdvsplrrvnqaiwllctgareaafrniktiaecladelina
  akgssnsyaikkkdelervaksnr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wF (F:)
  diklfgkwstddvqindislqdyiavkekyakylphsagryaakrfrkaqcpiverltns
  mmmhgrnngkklmtvrivkhafeiihlltgenplqvlvnaiinsgpredstrigragtvr
  rqavdvsplrrvnqaiwllctgareaafrniktiaecladelinaakgssnsyaikkkde
  lervaksnr
  

 • Chain 'G':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wG (G:)
  mklnisfpatgcqklievdderklrtfyekrmatevaadalgeewkgyvvrisggndkqg
  fpmkqgvlthgrvrlllskghscyrprrtgerkrksvrgcivdanlsvlnlvivkkgekd
  ipgltdttvprrlgpkrasrirklfnlskeddvrqyvvrkplnkegkkprtkapkiqrlv
  tprvlqhkrrrialkkqrtkknkeeaaeyakllakrmkeakekrqeqiakrrrlsslras
  tsksessqk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wG (G:)
  mklnisfpatgcqklievdderklrtfyekrmatevaadalgeewkgyvvrisggndkqg
  fpmkqgvlthgrvrlllskghscyrprrtgerkrksvrgcivdanlsvlnlvivkkgekd
  ipgltdttvprrlgpkrasrirklfnlskeddvrqyvvrkplnkegkkprtkapkiqrlv
  tprvlqhkrrrialkkqrtkknkeeaaeyakllakrmkeakekrqeqiak
  

 • Chain 'H':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wH (H:)
  mfsssakivkpngekpdefesgisqallelemnsdlkaqlrelnitaakeievgggrkai
  iifvpvpqlksfqkiqvrlvrelekkfsgkhvvfiaqrrilpkptrksrtknkqkrprsr
  tltavhdailedlvfpseivgkrirvkldgsrlikvhldkaqqnnvehkvetfsgvykkl
  tgkdvnfefpefql
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wH (H:)
  ivkpngekpdefesgisqallelemnsdlkaqlrelnitaakeievgggrkaiiifvpvp
  qlksfqkiqvrlvrelekkfsgkhvvfiaqrrilpkptrksrtknkqkrprsrtltavhd
  ailedlvfpseivgkrirvkldgsrlikvhldkaqqnnvehkvetfsgvykkltgkdvnf
  efpefq
  

 • Chain 'I':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wI (I:)
  mgisrdnwhkrrktggkrkpyhkkrkyelgrpaantkigprrihtvrvrggnkkyralrl
  dvgnfswgsecctrktriidvvynasnnelvrtktlvkncivlidstpyrqwyeshyalp
  lgrkkgakltpeeeeilnkkrskkiqkkyderkknakisslleeqfqqgkllaciasrpg
  qcgradgyvlegkelefylrkikarkgk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wI (I:)
  gisrdnwhkrrktggkrkpyhkkrkyelgrpaantkigprrihtvrvrggnkkyralrld
  vgnfswgsecctrktriidvvynasnnelvrtktlvkncivlidstpyrqwyeshyalpl
  grkkgakltpeeeeilnkkrskkiqkkyderkknakisslleeqfqqgkllaciasrpgq
  cgradgyvlegkelefylrkikark
  

 • Chain 'J':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wJ (J:)
  mpvarswvcrktyvtprrpfeksrldqelkligeyglrnkrevwrvkftlakirkaarel
  ltldekdprrlfegnallrrlvrigvldegkmkldyilglkiedflerrlqtqvfklgla
  ksihharvlirqrhirvrkqvvnipsfivrldsqkhidfslrspygggrpgrvkrknakk
  gqggagagddeeed
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wJ (J:)
  pvarswvcrktyvtprrpfeksrldqelkligeyglrnkrevwrvkftlakirkaarell
  tldekdprrlfegnallrrlvrigvldegkmkldyilglkiedflerrlqtqvfklglak
  sihharvlirqrhirvrkqvvnipsfivrldsqkhidfslrspygggrpgrvkrknakkg
  

 • Chain 'L':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wL (L:)
  madiqterayqkqptifqnkkrvllgetgkeklpryykniglgfktpkeaiegtyidkkc
  pftgnvsirgrilsgvvtkmkmqrtivirrdylhyirkynrfekrhknmsvhlspcfrdv
  qigdivtvgecrplsktvrfnvlkvtkaagtkkqfqkf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wL (L:)
  adiqterayqkqptifqnkkrvllgetgkeklpryykniglgfktpkeaiegtyidkkcp
  ftgnvsirgrilsgvvtkmkmqrtivirrdylhyirkynrfekrhknmsvhlspcfrdvq
  igdivtvgecrplsktvrfnvlkvtkaagtk
  

 • Chain 'N':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wN (N:)
  mgrmhapgkglsqsalpyrrsvptwlkltsddvkeqiyklakkgltpsqigvilrdshgv
  aqvrfvtgnkilrilkskglapdlpedlyhlikkavavrkhlernrkdkdakfrlilies
  rihrlaryyktkrvlppnwkyesstasalva
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wN (N:)
  grmhapgkglsqsalpyrrsvptwlkltsddvkeqiyklakkgltpsqigvilrdshgva
  qvrfvtgnkilrilkskglapdlpedlyhlikkavavrkhlernrkdkdakfrliliesr
  ihrlaryyktkrvlppnwkyesstasalv
  

 • Chain 'O':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wO (O:)
  maprkgkekkeeqvislgpqvaegenvfgvchifasfndtfvhvtdlsgketicrvtggm
  kvkadrdesspyaamlaaqdvaqrckelgitalhiklratggnrtktpgpgaqsalrala
  rsgmkigriedvtpipsdstrrkggrrgrrl
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wO (O:)
  lgpqvaegenvfgvchifasfndtfvhvtdlsgketicrvtggmkvkadrdesspyaaml
  aaqdvaqrckelgitalhiklratggnrtktpgpgaqsalralarsgmkigriedvtpip
  sdstrrkggrrgrrl
  

 • Chain 'P':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wP (P:)
  maeveqkkkrtfrkftyrgvdldqlldmsyeqlmqlysarqrrrlnrglrrkqhsllkrl
  rkakkeappmekpevvkthlrdmiilpemvgsmvgvyngktfnqveikpemighylgefs
  itykpvkhgrpgigathssrfiplk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wP (P:)
  ftyrgvdldqlldmsyeqlmqlysarqrrrlnrglrrkqhsllkrlrkakkeappmekpe
  vvkthlrdmiilpemvgsmvgvyngktfnqveikpemighylgefsitykpvkhgrpgig
  

 • Chain 'Q':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wQ (Q:)
  mpskgplqsvqvfgrkktatavahckrgnglikvngrplemieprtlqykllepvlllgk
  erfagvdirvrvkggghvaqiyairqsiskalvayyqkyvdeaskkeikdiliqydrtll
  vadprrceskkfggpgararyqksyr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wQ (Q:)
  qsvqvfgrkktatavahckrgnglikvngrplemieprtlqykllepvlllgkerfagvd
  irvrvkggghvaqiyairqsiskalvayyqkyvdeaskkeikdiliqydrtllvadprrc
  eskkfggpgararyqksyr
  

 • Chain 'R':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wR (R:)
  mgrvrtktvkkaarviiekyytrlgndfhtnkrvceeiaiipskklrnkiagyvthlmkr
  iqrgpvrgisiklqeeererrdnyvpevsaldqeiievdpdtkemlklldfgslsnlqvt
  qptvgmnfktprgpv
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wR (R:)
  grvrtktvkkaarviiekyytrlndfhtnkrvceeiiipskklrnkiagyvthlmkriqr
  gpvrgisiklqeeererrdny
  

 • Chain 'S':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wS (S:)
  mslvipekfqhilrvlntnidgrrkiafaitaikgvgrryahvvlrkadidltkragelt
  edevervitimqnprqykipdwflnrqkdvkdgkysqvlangldnklredlerlkkirah
  rglrhfwglrvrgqhtkttgrrgrtvgvskkk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wS (S:)
  lvipekfqhilrvlntnidgrrkiafaitaikgvgrryahvvlrkadidltkragelted
  evervitimqnprqykipdwflnrqkdvkdgkysqvlangldnklredlerlkkirahrg
  lrhfwglrvrgqhtkttgrrgrt
  

 • Chain 'T':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wT (T:)
  mpgvtvkdvnqqefvralaaflkksgklkvpewvdtvklakhkelapydenwfytraast
  arhlylrggagvgsmtkiyggrqrngvmpshfsrgsksvarrvlqaleglkmvekdqdgg
  rkltpqgqrdldriagqvaaankkh
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wT (T:)
  pgvtvkdvnqqefvralaaflkksgklkvpewvdtvklakhkelapydenwfytraasta
  rhlylrggagvgsmtkiyggrqrngvmpshfsrgsksvarrvlqaleglkmvekdqdggr
  kltpqgqrdldriagqvaaankkh
  

 • Chain 'W':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wW (W:)
  mvrmnvladalksinnaekrgkrqvlirpcskvivrfltvmmkhgyigefeiiddhragk
  ivvnltgrlnkcgvisprfdvqlkdlekwqnnllpsrqfgfivlttsagimdheearrkh
  tggkilgfff
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wW (W:)
  vrmnvladalksinnaekrgkrqvlirpcskvivrfltvmmkhgyigefeiiddhragki
  vvnltgrlnkcgvisprfdvqlkdlekwqnnllpsrqfgfivlttsagimdheearrkht
  ggkilgfff
  

 • Chain 'X':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wX (X:)
  mgkcrglrtarklrshrrdqkwhdkqykkahlgtalkanpfggashakgivlekvgveak
  qpnsairkcvrvqlikngkkitafvpndgclnfieendevlvagfgrkghavgdipgvrf
  kvvkvanvsllalykgkkerprs
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wX (X:)
  gkcrglrtarklrshrrdqkwhdkqykkahlgtalkanpfggashakgivlekvgveakq
  pnsairkcvrvqlikngkkitafvpndgclnfieendevlvagfgrkghavgdipgvrfk
  vvkvanvsllalykgkkerpr
  

 • Chain 'Y':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wY (Y:)
  mndtvtirtrkfmtnrllqrkqmvidvlhpgkatvpkteireklakmykttpdvifvfgf
  rthfgggkttgfgmiydsldyakknepkhrlarhglyekkktsrkqrkerknrmkkvrgt
  akanvgagkkpke
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wY (Y:)
  dtvtirtrkfmtnrllqrkqmvidvlhpgkatvpkteireklakmykttpdvifvfgfrt
  hfgggkttgfgmiydsldyakknepkhrlarhglyekkktsrkqrkerknrmkkvrgtak
  anvg
  

 • Chain 'Z':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wZ (Z:)
  mppkddkkkkdagksakkdkdpvnksggkakkkkwskgkvrdklnnlvlfdkatydklck
  evpnyklitpavvserlkirgslaraalqellskgliklvskhraqviytrntkggdapa
  ageda
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wZ (Z:)
  dklnnlvlfdkatydklckevpnyklitpavvserlkirgslaraalqellskgliklvs
  khraqviytrnt
  

 • Chain 'b':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wb (b:)
  mplakdllhpspeeekrkhkkkrlvqspnsyfmdvkcpgcykittvfshaqtvvlcvgcs
  tvlcqptggkarltegcsfrrkqh
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wb (b:)
  plakdllhpspeeekrkhkkkrlvqspnsyfmdvkcpgcykittvfshaqtvvlcvgcst
  vlcqptggkarltegcsfrrkq
  

 • Chain 'c':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wc (c:)
  mdtsrvqpiklarvtkvlgrtgsqgqctqvrvefmddtsrsiirnvkgpvregdvltlle
  serearrlr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wc (c:)
  piklarvtkvlgrtgsqgqctqvrvefmddtsrsiirnvkgpvregdvltlleserearr
  l
  

 • Chain 'e':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4we (e:)
  kvhgslaragkvrgqtpkvakqekkkkktgrakrrmqynrrfvnvvptfgkkkgpnans
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4we (e:)
  slaragkvrgqtpkvakqekkkkktgrakrrmqynrrfvnvvptfgkkkgpnans
  

 • Chain 'k':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6g4wk (k:)
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  

 • Chain 'q':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wq (q:)
  masrgrrpehggppelfydetearkyvrnsrmidiqtrmagralellylpenkpcylldi
  gcgtglsgsylsdeghywvgldispamldeavdreiegdlllgdmgqgipfkpgtfdgci
  sisavqwlcnankksenpakrlycffaslfsvlvrgsravlqlypenseqlelittqatk
  agfsggmvvdypnsakakkfylclfsgpstfipeglsenqdevepresvftnerfplrms
  rrgmvrksrawvlekkerhrrqgrevrpdtqytgrkrkprf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wq (q:)
  lfydetearkyvrnsrmidiqtrmagralellylpenkpcylldigcgtglsgsylsdeg
  hywvgldispamldeavdreiegdlllgdmgqgipfkpgtfdgcisisavqwlcnankks
  enpakrlycffaslfsvlvrgsravlqlypenseqlelittqatkagfsggmvvdypnsa
  kakkfylclfsg
  

 • Chain 'r':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wr (r:)
  mkllthnllsshvrgvgsrgfplrlqatevricpvefnpnfvarmipkvewsafleaadn
  lrliqvpkgpvegyeeneeflrtmhhllleveviegtlqcpesgrmfpisrgipnmllse
  eetes
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wr (r:)
  mkllthnllsshvrgvgsrgfplrlqatevricpvefnpnfvarmipkvewsafleaadn
  lrliqvpkgpvegyeeneeflrtmhhllleveviegtlqcpesgrmfpisrgipnmll
  

 • Chain 's':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4ws (s:)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4ws (s:)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  

 • Chain 't':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6g4wt (t:)
  sicstasnlynhpqliky
  

 • Chain 'u':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wu (u:)
  maahrpgplkqqnkahkggrhrgrgsaqrdgkgrlalktlskkvrkelsrvdqrhrasql
  rkqkkeavlaekrqlggkdgpphqvlvvplhsrislpeamqllqdrdtgtvhlnelgntq
  nfmllcprlkhrwfftsarpgdlhvvldmakvadtilflldplegwdstgdyclsclfaq
  glptytlavqgisglplkkqidtrkklskavekrfphdklllldtqqeagmllrqlanqk
  qqhlafrdrraylfahavdfvpseennlvgtlkisgyvrgqtlnvnrllhivgygdfqmk
  qidapgdpfplnprgikpqkdpdmameicatdavddmeeglkvlmkadpgrqeslqaevi
  pdpmegeqtwpteeelseakdflkesskvvkkvpkgtssyqaewildggsqsggegdeye
  yddmehedfmeeesqdesseeeeeyetmtigesvhddlydkkvdeeaeakmlekykqerl
  eemfpdevdtprdvaarirfqkyrglksfrtspwdpkenlpqdyarifqfqnftntrksi
  fkeveekevegaevgwyvtlhvsevpvsvvecfrqgtpliafsllpheqkmsvlnmvvrr
  dpgntepvkakeelifhcgfrrfrasplfsqhtaadkhklqrfltadmalvatvyapitf
  ppasvllfkqksngmhsliatghlmsvdpdrmvikrvvlsghpfkiftkmavvrymffnr
  edvlwfkpvelrtkwgrrghikeplgthghmkcsfdgklksqdtvlmnlykrvfpkwtyd
  pyvpepvpwlkseisstvpqggme
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wu (u:)
  lsrvdqrhrasqlrkqkkeavlaekrqlggkdgpphqvlvvplhsrislpeamqllqdgt
  vhlnelgntqnfmllcprlkhrwfftsarpgdlhvvldmakvadtilflldplegwdstg
  dyclsclfaqglptytlavqgisglplkkqidtrkklskavekrfphdklllldtqqeag
  mllrqlanqkqqhlafrdrraylfahavdfvpseennlvgtlkisgyvrgqtlnvnrllh
  ivgygdfqmkqidapgdpfplnpkvlmkadpgrqeslqaevipdpkvpkgtssyqaewid
  eeaeakmlekykqerleemfpdevdtprdvaarirfqkyrglksfrtspwdpkenlpqdy
  arifqfqnftntrksifkeveekevegaevgwyvtlhvsevpvsvvecfrqgtpliafsl
  lpheqkmsvlnmvvrrdpgntepvkakeelifhcgfrrfrasplfsqhtaadkhklqrfl
  tadmalvatvyapitfppasvllfkqksngmhsliatghlmsvdpdrmvikrvvlsghpf
  kiftkmavvrymffnredvlwfkpvelrtkwgrrghikeplgthghmkcsfdgklksqdt
  vlmnlykrvfpkwtydpyvpepvpwlks
  

 • Chain 'w':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4ww (w:)
  mpkfkaargvggqekhapladqilagnavragvrekrrgrgtgeaeeeyvgprlsrrilq
  qarqqqeeleaehgtgdkpaaprerttrlgprmpqdgsddedeewptlekaatmtaaghh
  aevvvdpederaiemfmnknpparrtladiimekltekqtevetvmsevsgfpmpqldpr
  vlevyrgvrevlskyrsgklpkafkiipalsnweqilyvtepeawtaaamyqatrifasn
  lkermaqrfynlvllprvrddvaeykrlnfhlymalkkalfkpgawfkgiliplcesgtc
  tlreaiivgsiitkcsipvlhssaamlkiaemeysgansiflrllldkkyalpyrvldal
  vfhflgfrtekrelpvlwhqclltlvqrykadlatdqkeallellrlqphpqlspeirre
  lqsavprdvedvpitve
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4ww (w:)
  rvlevyrgvrevlskyrsgklpkafkiipalsnweqilyvtepeawtaaamyqatrifas
  nlkermaqrfynlvllprvrddvaeykrlnfhlymalkkalfkpgawfkgiliplcesgt
  ctlreaiivgsiitkcsipvlhssaamlkiaemeysgansiflrllldkkyalpyrvlda
  lvfhflgfrtekrelpvlwhqclltlvqrykadlatdqkeallellrlqphpqlspeirr
  elqsavpr
  

 • Chain 'x':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6g4wx (x:)
  mesemetqsaraeegftqvtrkggrrakkrqaeqlsaageggdagrmdteearpakrpvf
  pplcgdgllsgkeetrkipvpanrytplkenwmkiftpivehlglqirfnlksrnveirt
  cketkdvsaltkaadfvkafilgfqvedalalirlddlflesfeitdvkplkgdhlsrai
  griagkggktkftienvtrtrivladvkvhilgsfqnikmartaicnlilgnppskvygn
  iravasrsadrf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6g4wx (x:)
  eetrkipvpanrytplkenwmkiftpivehlglqirfnlksrnveirtcketkdvsaltk
  aadfvkafilgfqvedalalirlddlflesfeitdvkplkgdhlsraigriagkggktkf
  tienvtrtrivladvkvhilgsfqnikmartaicnlilgnppskvygniravasr