PDB entry 4qcx

View 4qcx on RCSB PDB site
Description: Crystal structure of the Thermus thermophilus 70S ribosome in the pre-attack state of peptide bond formation containing short substrate-mimic Cytidine-Puromycin in the A site and acylated tRNA in the P site. This entry contains the 50S subunit of the second 70S ribosome in the ASU.
Deposited on 2014-05-13, released 2014-08-20
The last revision was dated 2014-12-10, with a file datestamp of 2014-12-05.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.9 Å
R-factor: 0.233
AEROSPACI score: 0.15 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain '0':
  Compound: 50S ribosomal protein L27
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '1':
  Compound: 50S ribosomal protein L28
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '2':
  Compound: 50S ribosomal protein L29
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '3':
  Compound: 50S ribosomal protein L30
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '4':
  Compound: 50S ribosomal protein L31
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '5':
  Compound: 50S ribosomal protein L32
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '6':
  Compound: 50S ribosomal protein L33
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '7':
  Compound: 50S ribosomal protein L34
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '8':
  Compound: 50S ribosomal protein L35
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '9':
  Compound: 50S ribosomal protein L36
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'A':
  Compound: 23S ribosomal RNA
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
 • Chain 'B':
  Compound: 5S ribosomal RNA
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
 • Chain 'D':
  Compound: 50S ribosomal protein L2
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'E':
  Compound: 50S ribosomal protein L3
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'F':
  Compound: 50S ribosomal protein L4
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'G':
  Compound: 50S ribosomal protein L5
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'H':
  Compound: 50S ribosomal protein L6
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'I':
  Compound: 50S ribosomal protein L9
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'N':
  Compound: 50S ribosomal protein L13
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'O':
  Compound: 50S ribosomal protein L14
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'P':
  Compound: 50S ribosomal protein L15
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Q':
  Compound: 50S ribosomal protein L16
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'R':
  Compound: 50S ribosomal protein L17
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'S':
  Compound: 50S ribosomal protein L18
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'T':
  Compound: 50S ribosomal protein L19
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'U':
  Compound: 50S ribosomal protein L20
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'V':
  Compound: 50S ribosomal protein L21
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'W':
  Compound: 50S ribosomal protein L22
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'X':
  Compound: 50S ribosomal protein L23
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Y':
  Compound: 50S ribosomal protein L24
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Z':
  Compound: 50S ribosomal protein L25
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: MG, ZN, HOH

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain '0':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx0 (0:)
  mahkkglgstrngrdsqakrlgvkryegqvvragnilvrqrgtrfkpgknvgmgrdftlf
  alvdgvvefqdrgrlgryvhvrpla
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx0 (0:)
  ahkkglgstrngrdsqakrlgvkryegqvvragnilvrqrgtrfkpgknvgmgrdftlfa
  lvdgvvefqdrgrlgryvhvrpl
  

 • Chain '1':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx1 (1:)
  mskvceisgkrpivansiqrrgkakreggvgkkttgiskrrqypnlqkvrvrvagqeitf
  rvaashipkvyelverakglkleglspkeikkellkll
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx1 (1:)
  skvceisgkrpivansiqrrgkakreggvgkkttgiskrrqypnlqkvrvrvagqeitfr
  vaashipkvyelverakglkleglspkeikkellkll
  

 • Chain '2':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx2 (2:)
  mklsevrkqleearklspveleklvrekkrelmelrfqasigqlsqnhkirdlkrqiarl
  ltvlnekrrqna
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx2 (2:)
  mklsevrkqleearklspveleklvrekkrelmelrfqasigqlsqnhkirdlkrqiarl
  ltvlnekrrq
  

 • Chain '3':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx3 (3:)
  mprlkvklvkspigypkdqkaalkalglrrlqqervledtpairgnvekvahlvrvevve
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx3 (3:)
  prlkvklvkspigypkdqkaalkalglrrlqqervledtpairgnvekvahlvrvevve
  

 • Chain '4':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx4 (4:)
  mkegihpklvpariicgcgnvietystkpeiyvevcskchpfytgqqrfvdtegrverfq
  rrygdsyrkgr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx4 (4:)
  mkegihpklvpariicgcgnvietystkpeiyvevcskchpfytgqqrfvdtegrverfq
  rrygdsyrk
  

 • Chain '5':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx5 (5:)
  makhpvpkkktskarrdarrshhaltpptlvpcpeckamkpphtvcpecgyyagrkvlev
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx5 (5:)
  akhpvpkkktskarrdarrshhaltpptlvpcpeckamkpphtvcpecgyyagrkvlev
  

 • Chain '6':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx6 (6:)
  masevriklllecteckrrnyateknkrntpnklelrkycpwcrkhtvhrevki
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx6 (6:)
  asevriklllecteckrrnyateknkrntpnklelrkycpwcrkhtvhrevki
  

 • Chain '7':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx7 (7:)
  mkrtwqpnrrkrakthgfrarmrtpggrkvlkrrrqkgrwrltpavrkr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx7 (7:)
  mkrtwqpnrrkrakthgfrarmrtpggrkvlkrrrqkgrwrltpavrk
  

 • Chain '8':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcx8 (8:)
  mpkmkthkgakkrvkitasgkvvamktgkrhlnwqksgkeirqkgrkfvlakpeaerikl
  llpye
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcx8 (8:)
  pkmkthkgakkrvkitasgkvvamktgkrhlnwqksgkeirqkgrkfvlakpeaerikll
  lpye
  

 • Chain '9':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcx9 (9:)
  mkvrasvkricdkckvirrhgrvyvicenpkhkqrqg
  

 • Chain 'A':
  No sequence available.

 • Chain 'B':
  No sequence available.

 • Chain 'D':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxD (D:)
  mavkkfkpytpsrrfmtvadfseitktepekslvkplkktggrnnqgritvrfrggghkr
  lyriidfkrwdkvgipakvaaieydpnrsariallhyvdgekryiiapdglqvgqqvvag
  pdapiqvgnalplrfipvgtvvhavelepkkgaklaraagtsaqiqgregdyvilrlpsg
  elrkvhgecyatvgavgnadhknivlgkagrsrwlgrrphvrgaamnpvdhphgggegra
  prgrppaspwgwqtkglktrkrrkpssrfiiarrkk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxD (D:)
  avkkfkpytpsrrfmtvadfseitktepekslvkplkktggrnnqgritvrfrggghkrl
  yriidfkrwdkvgipakvaaieydpnrsariallhyvdgekryiiapdglqvgqqvvagp
  dapiqvgnalplrfipvgtvvhavelepkkgaklaraagtsaqiqgregdyvilrlpsge
  lrkvhgecyatvgavgnadhknivlgkagrsrwlgrrphvrgaamnpvdhphgggegrap
  rgrppaspwgwqtkglktrkrrkpssrfiiarrkk
  

 • Chain 'E':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxE (E:)
  mkgilgvkvgmtrifrddravpvtvilagpcpvvqrrtpekdgytavqlgflpqnpkrvn
  rplkghfakagvepvrilreirdfnpegdtvtveifkpgervdvtgtskgrgfagvmkrw
  nfaggpdshgahkihrhpgsignrktpgrvykgkkmaghygaervtvmnlevvdvipeen
  lllvkgavpgpngglvivretkkaak
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxE (E:)
  mkgilgvkvgmtrifrddravpvtvilagpcpvvqrrtpekdgytavqlgflpqnpkrvn
  rplkghfakagvepvrilreirdfnpegdtvtveifkpgervdvtgtskgrgfagvmkrw
  nfaggpdshgahkihrhpgsignrktpgrvykgkkmaghygaervtvmnlevvdvipeen
  lllvkgavpgpngglvivretkka
  

 • Chain 'F':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxF (F:)
  mkevavyqipvlspsgrrelaadlpaeinphllwevvrwqlakrrrgtastktrgevays
  grkiwpqkhtgrarhgdigapifvgggvvfgpkprdysytlpkkvrkkglamavadrare
  gklllveafagvngktkeflawakeagldgsesvllvtgnelvrraarnlpwvvtlapeg
  lnvydivrterlvmdldawevfqnriggea
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxF (F:)
  vyqipvlspsgrrelaadlpaeinphllwevvrwqlakrrrgtastktrgevaysgrkiw
  pqkhtgrarhgdigapifvgggvvfgpkprdysytlpkkvrkkglamavadraregklll
  veafagvngktkeflawakeagldgsesvllvtgnelvrraarnlpwvvtlapeglnvyd
  ivrterlvmdldawevfqnrigg
  

 • Chain 'G':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxG (G:)
  mpldvalkrkyyeevrpelirrfgyqnvwevprlekvvinqglgeakedarilekaaqel
  alitgqkpavtrakksisnfklrkgmpiglrvtlrrdrmwiflekllnvalprirdfrgl
  npnsfdgrgnynlglreqlifpeitydmvdalrgmdiavvttaetdeearallellgfpf
  rk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxG (G:)
  pldvalkrkyyeevrpelirrfgyqnvwevprlekvvinqglgeakedarilekaaqela
  litgqkpavtrakksisnfklrkgmpiglrvtlrrdrmwiflekllnvalprirdfrgln
  pnsfdgrgnynlglreqlifpeitydmvdalrgmdiavvttaetdeearallellgfpfr
  k
  

 • Chain 'H':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxH (H:)
  msrigrlpipvpkgvsvevapgrvkvkgpkgelevpvspemrvvveegvvrverpsderr
  hkslhgltrtlianavkgvsegyskellikgigyrarlvgraleltvgfshpvvveppeg
  itfevpeptrvrvsgidkqkvgqvaanirairkpsayhekgiyyagepvrlkpgkagakk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxH (H:)
  srigrlpipvpkgvsvevapgrvkvkgpkgelevpvspemrvvveegvvrverpsderrh
  kslhgltrtlianavkgvsegyskellikgigyrarlvgraleltvgfshpvvveppegi
  tfevpeptrvrvsgidkqkvgqvaanirairkpsayhekgiyyagepvrlkpgk
  

 • Chain 'I':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxI (I:)
  mkvilleplenlgdvgqvvdvkpgyarnyllprglavlatesnlkaleariraqakrlae
  rkaeaerlkeilenltltipvragetkiygsvtakdiaealsrqhgvtidpkrlalekpi
  kelgeyvltykphpevpiqlkvsvvaqe
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxI (I:)
  mkvilleplenlgdvgqvvdvkpgyarnyllprglavlatesnlkaleariraqakrlae
  rkaeaerlkeilenltltipvragetkiygsvtakdiaealsrqhgvtidpkrlalekpi
  kelgeyvltykphpevpiqlkvsvva
  

 • Chain 'N':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcxN (N:)
  mktyvpkqveprwvlidaegktlgrlatkiatllrgkhrpdwtpnvamgdfvvvvnadki
  rvtgkkleqkiytrysgypgglkkiplekmlathpervlehavkgmlpkgplgrrlfkrl
  kvyagpdhphqaqrpeklev
  

 • Chain 'O':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcxO (O:)
  miqpqtylevadntgarkimcirvlkgsnakyatvgdvivasvkeaiprgavkegdvvka
  vvvrtkkeikrpdgsairfddnaaviinnqleprgtrvfgpvarelrekgfmkivslape
  vl
  

 • Chain 'P':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxP (P:)
  mklsdlrpnpgankrrkrvgrgpgsghgktatrghkgqksrsgglkdprrfeggrsttlm
  rlpkrgmqgqvpgeikrpryqgvnlkdlarfegevtpellvragllkkgyrlkilgegea
  kplkvvahafsksaleklkaaggepvllea
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxP (P:)
  mklsdlrpnpgankrrkrvgrgpgsghgktatrghkgqksrsgglkdprrfeggrsttlm
  rlpkrgmqgqvpgeikrpryqgvnlkdlarfegevtpellvragllkkgyrlkilgegea
  kplkvvahafsksaleklkaaggepvlle
  

 • Chain 'Q':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcxQ (Q:)
  mlmprrmkyrkqqrgrlkgatkggdyvafgdyglvalepawitaqqieaarvamvrhfrr
  ggkifirifpdkpytkkplevrmgkgkgnvegyvavvkpgrvmfevagvteeqamealri
  aghklpiktkivrrdaydeaq
  

 • Chain 'R':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcxR (R:)
  mrhlksgrklnrhsshrlalyrnqaksllthgritttvpkakelrgfvdhlihlakrgdl
  harrlvlrdlqdvklvrklfdeiapryrdrqggytrvlklaerrrgdgaplalvelve
  

 • Chain 'S':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxS (S:)
  marltayerrkfrvrnrikrtgrlrlsvfrslkhiyaqiiddekgvtlvsasslalklkg
  nktevarqvgralaekalalgikqvafdrgpykyhgrvkalaegaregglef
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxS (S:)
  rltayerrkfrvrnrikrtgrlrlsvfrslkhiyaqiiddekgvtlvsasslalklkgnk
  tevarqvgralaekalalgikqvafdrgpykyhgrvkalaegaregglef
  

 • Chain 'T':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxT (T:)
  mnrgaliklvesryvrtdlpefrpgdtvrvsykvkegnrtriqdfegivirirrngfntt
  ftvrkvsygvgverifplhspliqkidivqrgrarraklyfirnlsdreirrklradrkr
  idqdraaeraakeeaqkaqepkasqe
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxT (T:)
  mnrgaliklvesryvrtdlpefrpgdtvrvsykvkegnrtriqdfegivirirrngfntt
  ftvrkvsygvgverifplhspliqkidivqrgrarraklyfirnlsdreirrklradrkr
  idqdraaeraa
  

 • Chain 'U':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxU (U:)
  mpraktgvvrrrkhkkilklakgywglrsksfrkaretlfaagnyayahrkrrkrdfrrl
  wivrinaacrqhglnystfihglkkagievdrknladlavrepqvfaelverakaaqg
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxU (U:)
  praktgvvrrrkhkkilklakgywglrsksfrkaretlfaagnyayahrkrrkrdfrrlw
  ivrinaacrqhglnystfihglkkagievdrknladlavrepqvfaelverakaaq
  

 • Chain 'V':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >4qcxV (V:)
  mfaivktggkqyrvepglklrvekldaepgatvelpvlllggektvvgtpvvegasvvae
  vlghgrgkkilvskfkakvqyrrkkghrqpytellikeirg
  

 • Chain 'W':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxW (W:)
  meakaiaryvrisprkvrlvvdlirgksleearnilrytnkrgayfvakvlesaaanavn
  nhdmledrlyvkaayvdegpalkrvlprargradiikkrtshitvilgekhgk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxW (W:)
  meakaiaryvrisprkvrlvvdlirgksleearnilrytnkrgayfvakvlesaaanavn
  nhdmledrlyvkaayvdegpalkrvlprargradiikkrtshitvilgekhg
  

 • Chain 'X':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxX (X:)
  mktaydvilapvlsekayagfaegkytfwvhpkatkteiknavetafkvkvvkvntlhvr
  gkkkrlgrylgkrpdrkkaivqvapgqkiealegli
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxX (X:)
  mktaydvilapvlsekayagfaegkytfwvhpkatkteiknavetafkvkvvkvntlhvr
  gkkkrlgrylgkrpdrkkaivqvapgqkiealegl
  

 • Chain 'Y':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxY (Y:)
  mrvkmhvkkgdtvlvasgkykgrvgkvkevlpkkyavivegvnivkkavrvspkypqggf
  iekeaplhaskvrpicpacgkptrvrkkflengkkirvcakcggaldtee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxY (Y:)
  mrvkmhvkkgdtvlvasgkykgrvgkvkevlpkkyavivegvnivkkavrvspkypqggf
  iekeaplhaskvrpicpacgkptrvrkkflengkkirvcakcggald
  

 • Chain 'Z':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4qcxZ (Z:)
  meyrlkayyregekpsalrragklpgvmynrhlnrkvyvdlvefdkvfrqasihhvivle
  lpdgqslptlvrqvnldkrrrrpehvdffvlsdepvemyvplrfvgtpagvraggvlqei
  hrdilvkvsprnipefievdvsgleigdslhasdlklppgvelavspeetiaavvppedv
  eklaeeaaaevaepevikkgkeeeee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4qcxZ (Z:)
  meyrlkayyregekpsalrragklpgvmynrhlnrkvyvdlvefdkvfrqasihhvivle
  lpdgqslptlvrqvnldkrrrrpehvdffvlsdepvemyvplrfvgtpagvraggvlqei
  hrdilvkvsprnipefievdvsgleigdslhasdlklppgvelavspeetiaav