PDB entry 1vx7

View 1vx7 on RCSB PDB site
Description: Cryo-EM structure of the Plasmodium falciparum 80S ribosome bound to the anti-protozoan drug emetine, large subunit (protein only)
Deposited on 2014-06-02, released 2014-07-16
The last revision was dated 2014-12-10, with a file datestamp of 2014-12-05.
Experiment type: EM
Resolution: 3.2 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.11 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain '0':
  Compound: 60S ribosomal protein eL24
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '1':
  Compound: 60S ribosomal protein eL27
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '2':
  Compound: 60S ribosomal protein eL28
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '3':
  Compound: 60s ribosomal protein ul29
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '4':
  Compound: 60S ribosomal protein eL29
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '5':
  Compound: 60S ribosomal protein uL30
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '6':
  Compound: 60S ribosomal protein eL30
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '7':
  Compound: 60S ribosomal protein eL31
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '8':
  Compound: 60S ribosomal protein eL32
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '9':
  Compound: 60S ribosomal protein eL33
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'D':
  Compound: 60S ribosomal protein uL2
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'E':
  Compound: 60S ribosomal protein uL3
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'F':
  Compound: 60S ribosomal protein uL4
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'G':
  Compound: 60S ribosomal protein uL5
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'H':
  Compound: 60S ribosomal protein uL6
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'I':
  Compound: 60S ribosomal protein eL6
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'J':
  Compound: 60S ribosomal protein eL8
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'K':
  Compound: 60S ribosomal protein uL13
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'L':
  Compound: 60S ribosomal protein eL13
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'M':
  Compound: 60S ribosomal protein uL14
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'N':
  Compound: 60S ribosomal protein eL14
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'O':
  Compound: 60S ribosomal protein uL15
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'P':
  Compound: 60S ribosomal protein eL15
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Q':
  Compound: 60S ribosomal protein uL16
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'R':
  Compound: 60S ribosomal protein uL18
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'S':
  Compound: 60S ribosomal protein eL18
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'T':
  Compound: 60S ribosomal protein eL19
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'U':
  Compound: 60S ribosomal protein eL20
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'V':
  Compound: 60S ribosomal protein eL21
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'W':
  Compound: 60S ribosomal protein uL22
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'X':
  Compound: 60S ribosomal protein eL22
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Y':
  Compound: 60S ribosomal protein uL23
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Z':
  Compound: 60S ribosomal protein uL24
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'a':
  Compound: 60S ribosomal protein eL34
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'b':
  Compound: 60S ribosomal protein eL36
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'c':
  Compound: 60S ribosomal protein eL37
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'd':
  Compound: 60S ribosomal protein eL38
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'e':
  Compound: 60S ribosomal protein eL39
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'f':
  Compound: 60S ribosomal protein eL40
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'g':
  Compound: 60S ribosomal protein eL41
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'h':
  Compound: 60S ribosomal protein eL43
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'i':
  Compound: 60S ribosomal protein eL44
  Species: PLASMODIUM FALCIPARUM [TaxId:36329]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: ZN, MG

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain '0':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx70 (0:)
  msqikttvkteacsfseyriypgrgqkyiardgkvyfylsskfaslalqkkkaaklrwtq
  twrrnnkktkiettqrrrykktikvqkavcgltvedirnrkayvqsieaknkakfgtkek
  edkkktkddkkknlvhfqqkkdftkskmlnmakskmhkmmkk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx70 (0:)
  vkteacsfseyriypgrgqkyiardgkvyfylsskfaslalqkkkaaklrwtqtwrrnnk
  kt
  

 • Chain '1':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx71 (1:)
  mgkllkpgkviiilngrragkkavivntyegqtrerpysyclvagiekhplkvnksmtkk
  kivkrskvkafikcinvnhilptryqvandfdikslasddvlksknkkkevkklgkifrd
  kflepvnkktgevskdisflhkklyf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx71 (1:)
  gkllkpgkviiilngrragkkavivntyegqtrerpysyclvagiekhplkvnksmtkkk
  ivkrskvkafikcinvnhilptryqvandfdikslasddvlksknkkkevkklgkifrdk
  flepvevskdisflhkklyf
  

 • Chain '2':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx72 (2:)
  msnvsnalvweltrksncfikknkagkkgvflcdplnvnykntpsssglvksnstnvtlk
  dgkvvfsvktskesnvvnqhfkaknmknvekllqqhgsfekaknkekllkkykrlsklye
  tshkktn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx72 (2:)
  snvsnalvweltrksncfikknkagkkgvflcdplnvnykntpsssglvksnstnvtlkd
  gkvvfsvkvnqhfkmknvekllqqhgsknkekllkkykrlskly
  

 • Chain '3':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx73 (3:)
  msnvkayelrtlkkkelldkldelkkelsglriskalgnsaknskihgvrknvarvltvy
  nqkrkmelrqlyknkkfkpynlrkkltknkrlqlspkqkaamtlrqkkkvqnfpqrkylv
  vhke
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx73 (3:)
  nvkayelrtlkkkelldkldelkkelsglriskalgnsaknskihgvrknvarvltvynq
  krkmelrqlyknkkfkpynlrkkltknkrlqlspkqkaamtlrqkkkvqnfpqrkylvv
  

 • Chain '4':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx74 (4:)
  maksknhtnhnqnrkahkngikkpkkhkfmsrkgldpnffrnqkyclkgiqkkkkelklk
  akqeknn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx74 (4:)
  aksknhtnhnqnrkahkngikkpkkhkfmsrkgldpnffrnqkyclkgiqkkkkelklka
  kqeknn
  

 • Chain '5':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx75 (5:)
  madryenqvenelgksmtslrakkvnknkelkqaaakkiktlklinkkkrndlrqrtlry
  eeeyeserkkiielkrearknncfyreaekkvvfvirlkgvnklppkvrsvfrllrllqv
  hngvfvkvnkatkemlkivepyvtygyptlstvrkllykrgyvrvgkvrryarkkiqdna
  diskhlgkynvhgiedmvyqlytcgpvfkkvnnflwafklkpprkgfkakrhafneprpg
  dwgnreahinelinrmi
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx75 (5:)
  aakkiktlklinkkkrndlrqrtlryeeeyeserkkiielkrearknncfyreaekkvvf
  virlkgvnklppkvrsvfrllrllqvhngvfvkvnkatkemlkivepyvtygyptlstvr
  kllykrgyvrvgkvrryarkkiqdnadiskhlgkynvhgiedmvyqlytcgpvfkkvnnf
  lwafklkpprkgfkakrhafneprpgdwgnreahinelinrmi
  

 • Chain '6':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx76 (6:)
  makkskksagdninaklqlvmksgkyqfgrksclkalrtgkgklvivssncpsiqrsvie
  yyamlskcgvhdyhgdnndlgtacgklfrisclvitdvgdsdiiktne
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx76 (6:)
  sagdninaklqlvmksgkyqfgrksclkalrtgkgklvivssncpsiqrsvieyyamlsk
  cgvhdyhgdnndlgtacgklfrisclvitdvgdsdiik
  

 • Chain '7':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx77 (7:)
  mvkgtvkkqkktlkpvtkfitinlsklthkvcykrkapraikeirsiagklmhtkdvrld
  vklnkfiwskgvrnppkrvrvklerkrnededskekmytivehvmvdsykglvneceane
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx77 (7:)
  pvtkfitinlsklthkvcykrkapraikeirsiagklmhtkdvrldvklnkfiwskgvrn
  ppkrvrvklerkrnekmytivehvmvdsykglvnec
  

 • Chain '8':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx78 (8:)
  mavkkvgkiikkrtkkftrfqsnrfmrvkpawrkprgidcrvrrrykgtnlmpsigygsn
  kktkfllpnnkykyvvknvkemeplimnhtkycvqiahnvsskkrkqiierakqmnvsvi
  nakarlqktee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx78 (8:)
  avkkvgkiikkrtkkftrfqsnrfmrvkpawrkprgidcrvrrrykgtnlmpsigygsnk
  ktkfllpnnkykyvvknvkemeplimnhtkycvqiahnvsskkrkqiierakqmnvsvin
  akarl
  

 • Chain '9':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx79 (9:)
  menvkvkkeqtevsqkkkvvkkvlkknkktsnkklqavrlyekgvilgykrsqrnqdpnf
  tlisiknvntkkhaqfyvgkrvayvyrttkhhdgvkikciwgkvcrthgnsgvirakfkt
  hippkafgdrvrilmypsni
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx79 (9:)
  lqavrlyekgvilgykrsqrnqdpnftlisiknvntkkhaqfyvgkrvayvyrttkhhdg
  vkikciwgkvcrthgnsgvirakfkthippkafgdrvrilmyp
  

 • Chain 'D':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7D (D:)
  mgrvirgqrkgrgsifkshnhhrkgaaklrhldycekkgyikglvkdiihdpgrgaplak
  vifkrtekygkkeeliiasegmftgqyiscgtkaplsvgnilpigkmpegtlicnlehrt
  gnrgtlvkasgcyatvvgqsedgkktkvrlpsgakktidakaramvgvvgaggridkpil
  kagvahhkyrvkrncwpkvrgvamnpvehphgggnhqhighpstvsrsapagqkvgliaa
  rrtgllrgakktklvgksee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7D (D:)
  grvirgqrkgrgsifkshnhhrkgaaklrhldycekkgyikglvkdiihdpgrgaplakv
  ifkrtekygkkeeliiasegmftgqyiscgtkaplsvgnilpigkmpegtlicnlehrtg
  nrgtlvkasgcyatvvgqsedgkktkvrlpsgakktidakaramvgvvgaggridkpilk
  agvahhkyrvkrncwpkvrgvamnpvehphgggnhqhighpstvsrsapagqkvgliaar
  rtgllrg
  

 • Chain 'E':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7E (E:)
  mshrkferprhgslgflprkrckrlrgkirsfpkddkekpphftafmgykagmthivrev
  dkpgsklhkkeiveactiiecapmvvvgivgyretpkglrilstvwanhvsdefrrryyk
  nwyksekkaftkslnvpeatkncllkriekyctvlraichtqpsktplrmkkahimevqi
  nggsmkeklefvkemleknlpvstvfnpnemidvisvtkghgtkgvvsrygvkrlprkth
  rglrkvacigawhparvqfqiprhgqkgyfhrternkkiyriglktdknsastdaditek
  kitpmggfphygvvnedflllkgcvagtkkrpitlrknivpqvsrdalaqvslkfidtss
  kighgrfqtseekvkyygplkkdlka
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7E (E:)
  shrkferprhgslgflprkrckrlrgkirsfpkddkekpphftafmgykagmthivrevd
  kpgsklhkkeiveactiiecapmvvvgivgyretpkglrilstvwanhvsdefrrryykn
  wyksekkaftkslnvpeatkncllkriekyctvlraichtqpsktplrmkkahimevqin
  ggsmkeklefvkemleknlpvstvfnpnemidvisvtkghgtkgvvsrygvkrlprkthr
  glrkvacigawhparvqfqiprhgqkgyfhrternkkiyriglktdknsastdaditekk
  itpmggfphygvvnedflllkgcvagtkkrpitlrknivpqvsrdalaqvslkfidtssk
  ighgrfqtseekvkyygplk
  

 • Chain 'F':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7F (F:)
  matirpvanvystngknvvgeveipvvfqtpirndliqsvytnmsknrrhpyavklgagy
  etsaeswgtgravariprvpgggthragqgafgnmcrgggmfnptkiwrrwgrkvnlkek
  ryavcssiaasgvtslvlarghrishlkevplvvsndieslsktkeavnflvslglkdev
  nrlvkskkiragkgkmrnrkykirngpliiyendngvkkafrnipgvdlckvtklnllkl
  apggsigrlciwsesafkkldviygkihekkvtkknyilpksivhnpdiyriihsdkvqa
  sllakkkpckkrlqnknsltnfavrcrlnpaykllrslavlrmrksileksknkkekrvq
  kqiqkkelqkinhdyykgvakavkkkkkreekkakskktanqavinvaaee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7F (F:)
  pvanvystngknvvgeveipvvfqtpirndliqsvytnmsknrrhpyavklgagyetsae
  swgtgravariprvpgggthragqgafgnmcrgggmfnptkiwrrwgrkvnlkekryavc
  ssiaasgvtslvlarghrishlkevplvvsndieslsktkeavnflvslglkdevnrlvk
  skkiragkgkmrnrkykirngpliiyendngvkkafrnipgvdlckvtklnllklapggs
  igrlciwsesafkkldviygkihekkvtkknyilpksivhnpdiyriihsdkvqasllak
  kkpckkrlqnknsltnfavrcrlnpaykllrslavlrmrksileksknkkekrvqkqiqk
  kelqkinhdyykgvakavkkkkkreekkak
  

 • Chain 'G':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7G (G:)
  menkeqnvmreikvnklvlnicvgesgdrltraarvleqlteqkpifgkcrftirsfgvr
  rnekiscfvtvrgkkaleilekglkvkeyelrrknfsdtgnfgfgiqehidlgikydpst
  giygmdfyvhlsrsgyrvtrrtrrrskiskthkvtkedamkwfqtkfdgillk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7G (G:)
  vmreikvnklvlnicvgesgdrltraarvleqlteqkpifgkcrkiscfvtvrgkkalei
  lekglkrrknfsdtgnfgfgigmdfyvhlsrsgyrvtrrtrrrskiskthkvtkedamkw
  fqtk
  

 • Chain 'H':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7H (H:)
  mktivstqkvlipegvkvainarkvtvsgkygtlrrsfrhlpidirlnklkkyikvvmwf
  gvpdslacirtvcthlknmftgvtkkflykmrlvhahfpinsnivdnntrieirnylgek
  svrfvkalpgvviekspnvkdeiyvsgadienvsltaalihqsvlcrnkdirkfldgiyv
  sevttvekde
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7H (H:)
  ktivstqkvlipegvkvainarkvtvsgkygtlrrsfrhlpidirlnklkkyikvvmwfg
  vpdslacirtvcthlknmftgvtkkflykmrlvhahfpinsnivdnntrieirnylgeks
  vrfvkalpgvviekspnvkdeiyvsgadienvsltaalihqsvlcrnkdirkfldgiyvs
  evttv
  

 • Chain 'I':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7I (I:)
  mtntsnelkhynvkgkkkvlvpvnakktinkkyfgrkvaskkkyvvqrklrksievgkva
  iiltgkhmgkrciitkilnsgllavvgpyeingvplkrvdsrylvvtstnifnfeniakl
  kddflnyaqdidddsfiktleikkkqkkllknknealfmnnvidkikeirkedpkvqkle
  giqkdigsllkpeilknkvfahylkskftlrndmvlhkmkf
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7I (I:)
  khynvkgkkkvlvpvnakktinkkyfgrkvaskkkyvvqrklrksievgkvaiiltgkhm
  gkrciitkilnsgllavvgpyeingvplkrvdsrylvvtstnifnfeniaklkddflnya
  qdidddsfiktleikkkqkkllkfmnnvidkikeirkedpkvqklegiqkdigsllkpei
  lknkvfahylkskftlrndmvlhkmkf
  

 • Chain 'J':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7J (J:)
  makdkkqqkkpskktpapcplstkvtvkkeikkekktgikdnplifekkkrsniigvgvr
  pkkdlskyvkwpryiriqrkkkillqrlkvppsinqfnhtlpksqtqdllnflkaykpes
  ktdkkqrllnkakealnknitkdkkplflkyginhitklvenkkanlvviandvspielv
  lflpalcrlkevpycivkdkatlgklvhkktatavclesvkkedqekldyfakvckenfn
  dnvdlrrkwggqkmsaksmllkkmkdkarkieeakkkeisakl
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7J (J:)
  kdnplifekkkrsniigvgvrpkkdlskyvkwpryiriqrkkkillqrlkvppsinqfnh
  tlpksqtqdllnflkaykpesktdkkqrllnklflkyginhitklvenkkanlvviandv
  spielvlflpalcrlkevpycivkdkatlgklvhkktatavclesvkkedqekldyfakv
  ckenfndnvdlrrkwggqkmsaksmllkkmkdkarkieeakkkeisakl
  

 • Chain 'K':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7K (K:)
  mykkeyvidckghllgrlasliakellngqrivavrcedinisgslyrnklkyqeflrlr
  tntnpkkgplhlrepskilwrcvrgmlphktykgqlalkklkvcvgmpypydkkkkyvlp
  salrafrlkkhrrycrlgtlssrvgwnydtlvkknevlrkqvskayykkkvnnlnekkei
  ktealnlinpeqrqvlenfgya
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7K (K:)
  mykkeyvidckghllgrlasliakellngqrivavrcedinisgslyrnklkyqeflrlr
  tntnpkkgplhlrepskilwrcvrgmlphktykgqlalkklkvcvgmpypydkkkkyvlp
  salrafrlkkhrrycrlgtlssrvgwnydtlvkknevlrkqvskayykkkvnnlnekkei
  ktealnlinpeqrqvlenfgy
  

 • Chain 'L':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7L (L:)
  mvahnnvlpnvhlhkwwqrhvrvnfsknikkkkrrllrekrrkanggtpieklhpivhcp
  tqrynfrtrlgkgftfeelkgagltpraaqtigicydkrrknrseesltknverllkykn
  slvmiplkknkakkgiggipadadkntikefrnkkpllsifkkekntkpfyetievskid
  keflayktlrraklaerrknrrqqkkdikfkskdn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7L (L:)
  vahnnvlpnvhlhkwwqrhvrvnfsknikkkkrrllrekrrkanggtpieklhpivhcpt
  qrynfrtrlgkgftfeelkgagltpraaqtigicydkrrknrseesltknverllkykns
  lvmiplkknkakkgiggipadadkntikefrnkkpllsifkkekntkpfyetievskidk
  eflayktlrraklaerrknrrqqkkdikfks
  

 • Chain 'M':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7M (M:)
  mkrgragtlknkmritlslpvgalinccdnsggknlyiiavqgfgsclnrlpaaslgdmv
  latvkkgkpdlrkkvlnaiicrqskawrrhegyyiyfednagvivnpkgemkgsaitgpv
  arecaelwpklssaasaiv
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7M (M:)
  tlknkmritlslpvgalinccdnsggknlyiiavqgfgsclnrlpaaslgdmvlatvkkg
  kpdlrkkvlnaiicrqskawrrhegyyiyfednagvivnpkgemkgsaitgpvarecael
  wpklssaasaiv
  

 • Chain 'N':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7N (N:)
  mprvelteeeklyiskknllfkrfvepgrlclieygpyagklcfivdivtitrvivdgaf
  itgvprmviplkrlkllkerikinkncksgflrktvnstkvleefnnsklgkkmiikkkr
  deatdferfqvyfakrelkkkmttiknkkngenkkvkknvqkvka
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7N (N:)
  velteeelyiskknllfkrfvepgrlclieygpyagklcfivdivtitrvivdgafitgv
  prmviplkrlkllkerikinkncksgflrktvnstkvleefnnsklgkkmiikkkrdeat
  dferfqvyfakrelkkkmttiknkkn
  

 • Chain 'O':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7O (O:)
  matrfkknrkkrghvsaghgrvgkhrkhpggrgkagglhhmrinfdkyhpgyfgkvgmrh
  lnllknrtycptinvdklwgllpeekkkefsenkdiapvidvtrkgyfkvlgngklkhnq
  pivvkaryfssvaekkikavggqcilva
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7O (O:)
  atrfkknrkkrghvsaghgrvgkhrkhpggrgkagglhhmrinfdkyhpgyfgkvgmrhl
  nllknrtycptinvdklwgllpeekkkefsenkdiapvidvtrkgyfkvlgngklkhnqp
  ivvkaryfssvaekkikavggqcilva
  

 • Chain 'P':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7P (P:)
  mgaykyiqeiwkkkqsdamhfllrvrtweyrqlpvvhrvskpsrpdkarrlgykaiqgfv
  iyrvrvrrgdrkkrvkkgivhgkpkhqgvhkqkstrnlksvaegkvgksicgnlrvlnsy
  wvgqdavykyyevilvdpnhnavrnnpkinwicnpvhkhrelrgltsagkkyrglrvkgh
  lsaksrpsiranwkrrqliklrkcr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7P (P:)
  gaykyiqeiwkkkqsdamhfllrvrtweyrqlpvvhrvskpsrpdkarrlgykaiqgfvi
  yrvrvrrgdrkkrvkkgivhgkpkhqgvhkqkstrnlksvaegkvgksicgnlrvlnsyw
  vgqdavykyyevilvdpnhnavrnnpkinwicnpvhkhrelrgltsagkkyrglrvkghl
  saksrpsiranwkrrqliklrkcr
  

 • Chain 'Q':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7Q (Q:)
  mgrrparcyrycknkpypksrycrgvpdpkiriydmgrkkadvnefsgvvhlvsyeyeqi
  ssealeaarisankymitncgkdnfhlrvrihpfhvlrinkmlscagadrlqtgmrgafg
  kpngvvarvdigqvllsirtkenfvskacealrrakykfpgrqkvfvsnkwgftpfskde
  yqqykkkgriisdgvsckfirekgpldkiykdintvles
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7Q (Q:)
  grrparcyrycknkpypksrycrgvpdpkiriydmgrkkadvnefsgvvhlvsyeyeqis
  sealeaarisankymitncgkdnfhlrvrihpfhvlrinkafgkpngvvarvdigqvlls
  irtkenfvskacealrrakykfpgrqkvfvsnkwgftpfskdeyqqykkkgriisdgvsc
  kfirekgpl
  

 • Chain 'R':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7R (R:)
  mayvkvvknkayfkryqvkyrrrregktdyrarkalilqdknkynaqklrfvvrktnsqv
  icqiacahiegdkilaeakskelirygipvglknyaaayatgllcarrflkslnldtqfl
  gvekvtgeiennedkedeegrkpikafldvgitrtttgnrvfaalkgacdgglniphgnn
  rfpgsknefnpeqlrknilgihvaeymktlqeedndkykthfndylknnigaddieqmyl
  nahekirqnpekeskdtknvkkfvskhekpkklnaklrkkrvkeklalyveklq
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7R (R:)
  kvvknkayfkryqvkyrrrregktdyrarkalilqdknkynaqklrfvvrktnsqvicqi
  acahiegdkilaeakskelirygipvglknyaaayatgllcarrflkslnldtqflgvek
  vtrkpikafldvgitrtttgnrvfaalkgacdgglniphgnnrfpgsfnpeqlrknilgi
  hvaeymktlqeedndkykthfndylknnigaddieqmylnahekirqnpkklnaklrkkr
  vkeklalyvelq
  

 • Chain 'S':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7S (S:)
  mgialknvgrikkhgrkhlvsknpylrllvklynflarrtnanfnkiiakrlimpkryrp
  plslsklqyhmanhpndiavvvgsitddkrlfslkqlkvcalrftetarkriedaggecl
  tfdqlalkyptgkkcvllrgptkartaekhfgkapgkpkskarpyvrskgrkfekargrr
  ksraykk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7S (S:)
  gialknvgrikkhgrkhlvsknpylrllvklynflarrtnanfnkiiakrlimpkryrpp
  lslsklqyhmanhpndiavvvgsitddkrlfslkqlkvcalrftetarkriedaggeclt
  fdqlalkyptgkkcvllrgptkartaekhfgkapgkpkskarpyvrskgrkfekargrrk
  sraykk
  

 • Chain 'T':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7T (T:)
  msltlqkrlaasvlkcgknkiwmdpneiseislansrfsirklykeglilkkpqkvhsra
  rvrlyklakrkgrhmgigkrkgtknartnqktlwikrqrvlrrllkrlrdskkvdrhlyh
  sfylkckgnqfknkrtlieaiqreknetlkkkaiadqleakrlkaqvlrnkrklkkdkev
  va
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7T (T:)
  sltlqkrlaasvlkcgknkiwmdpneiseislansrfsirklykeglilkkpqkvhsrar
  vrlyklakrkgrhmgigkrkgtknartnqktlwikrqrvlrrllkrlrdskkvdrhlyhs
  fylkckgnqfknkrtlieaiqreknetlkkkaiadqleakrlkaqvlrnkrklkkdkevv
  a
  

 • Chain 'U':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7U (U:)
  mvkkidnslntnihqyhivgraiptakdknpnvyrmcifakndtnaksrfwyfmkkinkl
  kksngellaceqikerfplrvknygvllrydsrtgthnmykefrdttkegaiaqlysema
  grhrarassiniiriseissslvrrphikqllkrrlrfpalhlptlqkeyrkkfaskrps
  tyrm
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7U (U:)
  idnslntnihqyhivgraiptakdknpnvyrmcifakndtnaksrfwyfmkkinklkksn
  gellaceqikerfplrvknygvllrydsrtgthnmykefrdttkegaiaqlysemagrhr
  arassiniiriseissslvrrphikqllkrrlrfpalhlptlqkeyrkkfaskrpstyrm
  

 • Chain 'V':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7V (V:)
  mggksrgkrsgtrykfskkfrkhgectankyleklnygdyvdivcdstqqkgmpfnyyhg
  ktgkifhitkrgvgvlvnkrvkhrieqkkvcvriehvrksrcnedfllrkiknaelikea
  klknehinikrktegpkpaamikvppskiitieplpfyeey
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7V (V:)
  ksrgkrsgtrykfskkfrkhgectankyleklnygdyvdivcdstqqkgmpfnyyhgktg
  kifhitkrgvgvlvnkrvkhrieqkkvcvriehvrksrcnedfllrkiknaelikeaklk
  nehinikrktegpkpaamikvppskiitieplpfy
  

 • Chain 'W':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7W (W:)
  mvkyakkirnlgkcakgagvdlrvhfkntyeaarairrmklleakkylndviekkrcvpf
  rkynggvgrtnqakefnhtqgrwpaksckfllnildnvqanaesrnldvsklrlihvmvn
  karpgrrrtykahgrinpfmsspchiqiiareinkpakksllsnaekqkklpfkvtlkkl
  iklnisnqnrlknksvkkqqtvq
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7W (W:)
  yakkirnlgkcakgagvdlrvhfkntyeaarairrmklleakkylndviekkrcvpfrky
  nggvgrtnqakefnhtqgrwpaksckfllnildnvqanaesrnldvsklrlihvmvnkar
  pgrrrtykahgrinpfmsspchiqiiareinisnqnrlknksvkkqqtvq
  

 • Chain 'X':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7X (X:)
  mvakkdstkvskklkkkvvkktkivkglkkqkmnkstkgikyvldctkpvkdtildisgl
  eqffkdkikvdkktnnlknkvvvtsdeykiyitvhipfskryikylakkyikmhqirdfl
  rviakgklayefkyfqlnn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7X (X:)
  ikyvldctkpvkdtildisgleqffkdkikvdkktnnlknkvvvtsdeykiyitvhipfs
  kryikylakkyikmhqirdflrviakgklayefkyfq
  

 • Chain 'Y':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7Y (Y:)
  mtqvekkkknvknvnkhkiihkrvikkgnrkytngntkvkyrkqvvkktinknvskkkll
  kenvdkdekkkkmkisirfkkpktliyarnpkcprivkschsktldkyglikypltseka
  mkkieeintlvfmcdkrankknikksvknlfgiecdkvnvlntlngdkkayvrlsgehda
  levankigil
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7Y (Y:)
  arnpkcprivkschsktldkyglikypltsekamkkieeintlvfmcdkrankknikksv
  knlfgiecdkvnvlntlngdkkayvrlsgehdalevankig
  

 • Chain 'Z':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7Z (Z:)
  mkfnkqksssrrkmrkahftapaglrrkimssklskelrlkyktrslpvrkddevlicrg
  hnhgregkvvkinrkrykiyvervtrekvngestfigihpsnvvltklkvdknrkkildr
  kaaken
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7Z (Z:)
  kfnkqksssrrkmrkahftapaglrrkimssklskelrlkyktrslpvrkddevlicrgh
  nhgregkvvkinrkrykiyvervtrekvngestfigihpsnvvltklkvdknrkkildrk
  a
  

 • Chain 'a':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7a (a:)
  maqrvhyrrhnhyntksnkvrpvrtpggkltihvvkkkagkpkcadcktaiqgvkalrpa
  dnyrarrknrtvarayggsicarcirerimraflfeeqkcvrqvlkekkkqekkvkkvkk
  ekkkvnakevkktatdnkkakkvadkkkgk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7a (a:)
  aqrvhyrrhnhyntksnkvrpvrtpggkltihvvkkkagkpkcadcktaiqgvkalrpad
  nyrarrknrtvarayggsicarcirerimraflfeeqkcvrqvlke
  

 • Chain 'b':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7b (b:)
  mgrkstikpatgiavgfnsghvvtkrnlklhkkkkpfskrkelikdvvreitgfspyekr
  iielikigtsastkrslkyakkklgthkrgkakreeiqkvvilqrrkaaekh
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7b (b:)
  grkstikpatgiavgfnsghvvtkrnskrkelikdvvreitgfspyekriielikigtsa
  stkrslkyakkklgthkrgkakreeiqkvvilqrr
  

 • Chain 'c':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7c (c:)
  mgkagkgtgsfgkrngkthflclrcgkrsyhlqkkkcascgypsakkrrfnwsvkakrrn
  ttgtgrcryiktlrrklknkftegstpkpkqr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7c (c:)
  gkagkgtgsfgkrngkthflclrcgkrsyhlqkkkcascgypsakkrrfnwsvkakrrnt
  tgtgrcryiktlrrklknkftegstpkpk
  

 • Chain 'd':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7d (d:)
  mpkqitdirkflkisrkpdttaviimkkksktkkntvitklklrtkkylytmvfadrkka
  eriensllpslkriyypqkkvgktvkk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7d (d:)
  pkqitdirkflkisrkpdttaviimkkksktvitklklrtkkylytmvfadrkkaerien
  sllpslkriyyp
  

 • Chain 'e':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7e (e:)
  mgsikrfrlkqrlgkcrrqnrpvphwyrlkkdtkiryntkrrhwrrtklgl
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7e (e:)
  gsikrfrlkqrlgkcrrqnrpvphwyrlkntkrrhwrrtklgl
  

 • Chain 'f':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7f (f:)
  mqifvktltgktitldvepsdtienvkakiqdkegippdqqrlifagkqledgrtlsdyn
  iqkestlhlvlrlrggaiepslaqlaqkyncqklicrkcyarlhpratncrnkkcgrtnq
  lrpkkklk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7f (f:)
  aiepslaqlaqkyncqklicrkcyarlhpratncrnkkcgrtnqlrpkkkl
  

 • Chain 'g':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7g (g:)
  mahgasrykksrakmrwkwkkkrtrrlqkkrrkmrqrsr
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7g (g:)
  hgasrykksrakmrwkwkkkrtrrlqkkrrkmrqrsr
  

 • Chain 'h':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7h (h:)
  msrrtkkvgltgkygtrygsslrkqikkielmqhakylctfcgktatkrtcvgiwkckkc
  krkvcggawslttpaavaakstiirlrkqkeeaqks
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7h (h:)
  srrtkkvgltgkygtrygsslrkqikkielmqhakylctfcgktatkrtcvgiwkckkck
  rkvcggawslttpaavaakstiirl
  

 • Chain 'i':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vx7i (i:)
  mvnvpktrktycsnkckkhtmhkvsqykkgkerlsslgrrrydmkqkgfggqtkpvfkkk
  akttkkivlklectkckkkrfqtmkrcktfemgadkkkkggavy
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vx7i (i:)
  vnvpktrktycsnkckkhtmhkvsqykkgkerlsslgrrrydmkqkgfggqtkpvfkkka
  kttkkivlklectkckkkrfqtmkrcktfemgadk