PDB entry 1vvw

View 1vvw on RCSB PDB site
Description: Crystal Structure of Frameshift Suppressor tRNA SufA6 Bound to Codon CCG-G on the Ribosome
Deposited on 2013-06-25, released 2014-08-06
The last revision was dated 2014-12-10, with a file datestamp of 2014-12-05.
Experiment type: XRAY
Resolution: 3.9 Å
R-factor: 0.254
AEROSPACI score: 0.03 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain '0':
  Compound: 50S ribosomal protein L27
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '1':
  Compound: 50S ribosomal protein L28
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '2':
  Compound: 50S ribosomal protein L29
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '3':
  Compound: 50S ribosomal protein L30
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '4':
  Compound: 50S ribosomal protein L31
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '5':
  Compound: 50S ribosomal protein L32
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '6':
  Compound: 50S ribosomal protein L33
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '7':
  Compound: 50S ribosomal protein L34
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '8':
  Compound: 50S ribosomal protein L35
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain '9':
  Compound: 50S ribosomal protein L36
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'A':
  Compound: 23s rRNA
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
 • Chain 'B':
  Compound: 5s rRNA
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
 • Chain 'D':
  Compound: 50S ribosomal protein L2
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'E':
  Compound: 50S ribosomal protein L3
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'F':
  Compound: 50S ribosomal protein L4
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'G':
  Compound: 50S ribosomal protein L5
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'H':
  Compound: 50S ribosomal protein L6
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'I':
  Compound: 50S ribosomal protein L9
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'N':
  Compound: 50S ribosomal protein L13
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'O':
  Compound: 50S ribosomal protein L14
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'P':
  Compound: 50S ribosomal protein L15
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Q':
  Compound: 50S ribosomal protein L16
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'R':
  Compound: 50S ribosomal protein L17
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'S':
  Compound: 50S ribosomal protein L18
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'T':
  Compound: 50S ribosomal protein L19
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'U':
  Compound: 50S ribosomal protein L20
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'V':
  Compound: 50S ribosomal protein L21
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'W':
  Compound: 50S ribosomal protein L22
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'X':
  Compound: 50S ribosomal protein L23
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Y':
  Compound: 50S ribosomal protein L24
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'Z':
  Compound: 50S ribosomal protein L25
  Species: Thermus thermophilus [TaxId:300852]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'a':
  Compound: tRNA acceptor end mimic
  Species: synthetic, synthetic [TaxId:32630]
 • Heterogens: MG

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.07, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain '0':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw0 (0:)
  mahkkglgstrngrdsqakrlgvkryegqvvragnilvrqrgtrfkpgknvgmgrdftlf
  alvdgvvefqdrgrlgryvhvrpla
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw0 (0:)
  ahkkglgstrngrdsqakrlgvkryegqvvragnilvrqrgtrfkpgknvgmgrdftlfa
  lvdgvvefqdrgrlgryvhvrp
  

 • Chain '1':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw1 (1:)
  mskvceisgkrpivansiqrrgkakreggvgkkttgiskrrqypnlqkvrvrvagqeitf
  rvaashipkvyelverakglkleglspkeikkellkll
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw1 (1:)
  skvceisgkrpivansiqrrgkakreggvgkkttgiskrrqypnlqkvrvrvagqeitfr
  vaashipkvyelverakglkleglspkeikkellkll
  

 • Chain '2':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw2 (2:)
  mklsevrkqleearklspveleklvrekkrelmelrfqasigqlsqnhkirdlkrqiarl
  ltvlnekrrqna
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw2 (2:)
  sevrkqleearklspveleklvrekkrelmelrfqasigqlsqnhkirdlkrqiarlltv
  lnekrrqna
  

 • Chain '3':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw3 (3:)
  mprlkvklvkspigypkdqkaalkalglrrlqqervledtpairgnvekvahlvrvevve
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw3 (3:)
  prlkvklvkspigypkdqkaalkalglrrlqqervledtpairgnvekvahlvrvevve
  

 • Chain '4':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvw4 (4:)
  mkegihpklvpariicgcgnvietystkpeiyvevcskchpfytgqqrfvdtegrverfq
  rrygdsyrkgr
  

 • Chain '5':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw5 (5:)
  makhpvpkkktskarrdarrshhaltpptlvpcpeckamkpphtvcpecgyyagrkvlev
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw5 (5:)
  akhpvpkkktskarrdarrshhaltpptlvpcpeckamkpphtvcpecgyyagrkvlev
  

 • Chain '6':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw6 (6:)
  masevriklllecteckrrnyateknkrntpnklelrkycpwcrkhtvhrevki
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw6 (6:)
  vriklllecteckrrnyateknkrntpnklelrkycpwcrkhtvhrevk
  

 • Chain '7':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvw7 (7:)
  mkrtwqpnrrkrakthgfrarmrtpggrkvlkrrrqkgrwrltpavrkr
  

 • Chain '8':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvw8 (8:)
  mpkmkthkgakkrvkitasgkvvamktgkrhlnwqksgkeirqkgrkfvlakpeaerikl
  llpye
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvw8 (8:)
  pkmkthkgakkrvkitasgkvvamktgkrhlnwqksgkeirqkgrkfvlakpeaerikll
  lpye
  

 • Chain '9':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvw9 (9:)
  mkvrasvkricdkckvirrhgrvyvicenpkhkqrqg
  

 • Chain 'A':
  No sequence available.

 • Chain 'B':
  No sequence available.

 • Chain 'D':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwD (D:)
  mavkkfkpytpsrrfmtvadfseitktepekslvkplkktggrnnqgritvrfrggghkr
  lyriidfkrwdkvgipakvaaieydpnrsariallhyvdgekryiiapdglqvgqqvvag
  pdapiqvgnalplrfipvgtvvhavelepkkgaklaraagtsaqiqgregdyvilrlpsg
  elrkvhgecyatvgavgnadhknivlgkagrsrwlgrrphvrgaamnpvdhphgggegra
  prgrppaspwgwqtkglktrkrrkpssrfiiarrkk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwD (D:)
  avkkfkpytpsrrfmtvadfseitktepekslvkplkktggrnnqgritvrfrggghkrl
  yriidfkrwdkvgipakvaaieydpnrsariallhyvdgekryiiapdglqvgqqvvagp
  dapiqvgnalplrfipvgtvvhavelepkkgaklaraagtsaqiqgregdyvilrlpsge
  lrkvhgecyatvgavgnadhknivlgkagrsrwlgrrphvrgaamnpvdhphgggegrap
  rgrppaspwgwqtkglktrkrrkpssrfiiar
  

 • Chain 'E':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwE (E:)
  mkgilgvkvgmtrifrddravpvtvilagpcpvvqrrtpekdgytavqlgflpqnpkrvn
  rplkghfakagvepvrilreirdfnpegdtvtveifkpgervdvtgtskgrgfagvmkrw
  nfaggpdshgahkihrhpgsignrktpgrvykgkkmaghygaervtvmnlevvdvipeen
  lllvkgavpgpngglvivretkkaak
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwE (E:)
  mkgilgvkvgmtrifrddravpvtvilagpcpvvqrrtpekdgytavqlgflpqnpkrvn
  rplkghfakagvepvrilreirdfnpegdtvtveifkpgervdvtgtskgrgfagvmkrw
  nfaggpdshgahkihrhpgsignrktpgrvykgkkmaghygaervtvmnlevvdvipeen
  lllvkgavpgpngglvivretkkaa
  

 • Chain 'F':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwF (F:)
  mkevavyqipvlspsgrrelaadlpaeinphllwevvrwqlakrrrgtastktrgevays
  grkiwpqkhtgrarhgdigapifvgggvvfgpkprdysytlpkkvrkkglamavadrare
  gklllveafagvngktkeflawakeagldgsesvllvtgnelvrraarnlpwvvtlapeg
  lnvydivrterlvmdldawevfqnriggea
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwF (F:)
  vyqipvlspsgrrelaadlpaeinphllwevvrwqlakrrrgtastktrgevaysgrkiw
  pqkhtgrarhgdigapifvgggvvfgpkprdysytlpkkvrkkglamavadraregklll
  veafagvngktkeflawakeagldgsesvllvtgnelvrraarnlpwvvtlapeglnvyd
  ivrterlvmdldawevfqnrig
  

 • Chain 'G':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwG (G:)
  mpldvalkrkyyeevrpelirrfgyqnvwevprlekvvinqglgeakedarilekaaqel
  alitgqkpavtrakksisnfklrkgmpiglrvtlrrdrmwiflekllnvalprirdfrgl
  npnsfdgrgnynlglreqlifpeitydmvdalrgmdiavvttaetdeearallellgfpf
  rk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwG (G:)
  pldvalkrkyyeevrpelirrfgyqnvwevprlekvvinqglgeakedarilekaaqela
  litgqkpavtrakksisnfklrkgmpiglrvtlrrdrmwiflekllnvalprirdfrgln
  pnsfdgrgnynlglreqlifpeitydmvdalrgmdiavvttaetdeearallellgfpfr
  k
  

 • Chain 'H':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwH (H:)
  msrigrlpipvpkgvsvevapgrvkvkgpkgelevpvspemrvvveegvvrverpsderr
  hkslhgltrtlianavkgvsegyskellikgigyrarlvgraleltvgfshpvvveppeg
  itfevpeptrvrvsgidkqkvgqvaanirairkpsayhekgiyyagepvrlkpgkagakk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwH (H:)
  srigrlpipvpkgvsvevapgrvkvkgpkgelevpvspemrvvveegvvrverpsderrh
  kslhgltrtlianavkgvsegyskellikgigyrarlvgraleltvgfshpvvveppegi
  tfevpeptrvrvsgidkqkvgqvaanirairkpsayhekgiyyagepvrl
  

 • Chain 'I':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwI (I:)
  mkvilleplenlgdvgqvvdvkpgyarnyllprglavlatesnlkaleariraqakrlae
  rkaeaerlkeilenltltipvragetkiygsvtakdiaealsrqhgvtidpkrlalekpi
  kelgeyvltykphpevpiqlkvsvvaqe
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwI (I:)
  mkvilleplenlgdvgqvvdvkpgyarnyllprglavlatesnlkaleariraqakrlae
  rkaeaerlkeilenltltipvragetkiygsvtakdiaealsrqhgvtidpkrlalekpi
  kelgeyvltykphpevpiqlkvsvva
  

 • Chain 'N':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwN (N:)
  mktyvpkqveprwvlidaegktlgrlatkiatllrgkhrpdwtpnvamgdfvvvvnadki
  rvtgkkleqkiytrysgypgglkkiplekmlathpervlehavkgmlpkgplgrrlfkrl
  kvyagpdhphqaqrpeklev
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwN (N:)
  mktyvpkqveprwvlidaegktlgrlatkiatllrgkhrpdwtpnvamgdfvvvvnadki
  rvtgkkleqkiytrysgypgglkkiplekmlathpervlehavkgmlpkgplgrrlfkrl
  kvyagpdhphqaqrpekl
  

 • Chain 'O':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwO (O:)
  miqpqtylevadntgarkimcirvlkgsnakyatvgdvivasvkeaiprgavkegdvvka
  vvvrtkkeikrpdgsairfddnaaviinnqleprgtrvfgpvarelrekgfmkivslape
  vl
  

 • Chain 'P':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwP (P:)
  mklsdlrpnpgankrrkrvgrgpgsghgktatrghkgqksrsgglkdprrfeggrsttlm
  rlpkrgmqgqvpgeikrpryqgvnlkdlarfegevtpellvragllkkgyrlkilgegea
  kplkvvahafsksaleklkaaggepvllea
  

 • Chain 'Q':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwQ (Q:)
  mlmprrmkyrkqqrgrlkgatkggdyvafgdyglvalepawitaqqieaarvamvrhfrr
  ggkifirifpdkpytkkplevrmgkgkgnvegyvavvkpgrvmfevagvteeqamealri
  aghklpiktkivrrdaydeaq
  

 • Chain 'R':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwR (R:)
  mrhlksgrklnrhsshrlalyrnqaksllthgritttvpkakelrgfvdhlihlakrgdl
  harrlvlrdlqdvklvrklfdeiapryrdrqggytrvlklaerrrgdgaplalvelve
  

 • Chain 'S':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwS (S:)
  marltayerrkfrvrnrikrtgrlrlsvfrslkhiyaqiiddekgvtlvsasslalklkg
  nktevarqvgralaekalalgikqvafdrgpykyhgrvkalaegaregglef
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwS (S:)
  arltayerrkfrvrnrikrtgrlrlsvfrslkhiyaqiiddekgvtlvsasslalklkgn
  ktevarqvgralaekalalgikqvafdrgpykyhgrvkalaegaregglef
  

 • Chain 'T':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwT (T:)
  mnrgaliklvesryvrtdlpefrpgdtvrvsykvkegnrtriqdfegivirirrngfntt
  ftvrkvsygvgverifplhspliqkidivqrgrarraklyfirnlsdreirrklradrkr
  idqdraaeraakeeaqkaqepkasqe
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwT (T:)
  mnrgaliklvesryvrtdlpefrpgdtvrvsykvkegnrtriqdfegivirirrngfntt
  ftvrkvsygvgverifplhspliqkidivqrgrarraklyfirnlsdreirrklradrkr
  idqdraaeraakeeaqk
  

 • Chain 'U':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwU (U:)
  mpraktgvvrrrkhkkilklakgywglrsksfrkaretlfaagnyayahrkrrkrdfrrl
  wivrinaacrqhglnystfihglkkagievdrknladlavrepqvfaelverakaaqg
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwU (U:)
  praktgvvrrrkhkkilklakgywglrsksfrkaretlfaagnyayahrkrrkrdfrrlw
  ivrinaacrqhglnystfihglkkagievdrknladlavrepqvfaelverakaaqg
  

 • Chain 'V':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwV (V:)
  mfaivktggkqyrvepglklrvekldaepgatvelpvlllggektvvgtpvvegasvvae
  vlghgrgkkilvskfkakvqyrrkkghrqpytellikeirg
  

 • Chain 'W':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >1vvwW (W:)
  meakaiaryvrisprkvrlvvdlirgksleearnilrytnkrgayfvakvlesaaanavn
  nhdmledrlyvkaayvdegpalkrvlprargradiikkrtshitvilgekhgk
  

 • Chain 'X':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwX (X:)
  mktaydvilapvlsekayagfaegkytfwvhpkatkteiknavetafkvkvvkvntlhvr
  gkkkrlgrylgkrpdrkkaivqvapgqkiealegli
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwX (X:)
  taydvilapvlsekayagfaegkytfwvhpkatkteiknavetafkvkvvkvntlhvrgk
  kkrlgrylgkrpdrkkaivqvapgqkiealeg
  

 • Chain 'Y':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwY (Y:)
  mrvkmhvkkgdtvlvasgkykgrvgkvkevlpkkyavivegvnivkkavrvspkypqggf
  iekeaplhaskvrpicpacgkptrvrkkflengkkirvcakcggaldtee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwY (Y:)
  rvkmhvkkgdtvlvasgkykgrvgkvkevlpkkyavivegvnivkkavrvspkypqggfi
  ekeaplhaskvrpicpacgkptrvrkkflengkkirvcakcg
  

 • Chain 'Z':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >1vvwZ (Z:)
  meyrlkayyregekpsalrragklpgvmynrhlnrkvyvdlvefdkvfrqasihhvivle
  lpdgqslptlvrqvnldkrrrrpehvdffvlsdepvemyvplrfvgtpagvraggvlqei
  hrdilvkvsprnipefievdvsgleigdslhasdlklppgvelavspeetiaavvppedv
  eklaeeaaaevaepevikkgkeeeee
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >1vvwZ (Z:)
  meyrlkayyregekpsalrragklpgvmynrhlnrkvyvdlvefdkvfrqasihhvivle
  lpdgqslptlvrqvnldkrrrrpehvdffvlsdepvemyvplrfvgtpagvraggvlqei
  hrdilvkvsprnipefievdvsgleigdslhasdlklppgvelavspeetiaavvppedv
  ekl
  

 • Chain 'a':
  No sequence available.