PDB entry 1nv8

View 1nv8 on RCSB PDB site
Description: n5-glutamine methyltransferase, hemk
Deposited on 2003-02-02, released 2003-05-27
The last revision prior to the SCOP 1.65 freeze date was dated 2003-05-27, with a file datestamp of 2003-05-27.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.2 Å
R-factor: 0.19
AEROSPACI score: 0.37 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Domains in SCOP 1.65: d1nv8a_
 • Chain 'B':
  Domains in SCOP 1.65: d1nv8b_

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >1nv8A (A:)
  gamdtrknvsgaerkiwslirdcsgklegvtetsvlevllivsrvlgirkedlflkdlgv
  spteekrilelvekrasgyplhyilgekefmglsflveegvfvprpeteelvelalelir
  kygiktvadigtgsgaigvsvakfsdaivfatdvsskaveiarknaerhgvsdrffvrkg
  eflepfkekfasiemilsnppyvkssahlpkdvlfeppealfggedgldfyreffgrydt
  sgkivlmeigedqveelkkivsdtvflkdsagkyrflllnrrss
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >1nv8A (A:)
  rkiwslirdcsgklegvtetsvlevllivsrvlgirkedlflkdlgvspteekrilelve
  krasgyplhyilgekefmglsflveegvfvprpeteelvelalelirkygiktvadigtg
  sgaigvsvakfsdaivfatdvsskaveiarknaerhgvsdrffvrkgeflepfkekfasi
  emilsnppyvkssahlpkdvlfeppealfggedgldfyreffgrydtsgkivlmeigedq
  veelkkivsdtvflkdsagkyrflllnrrss
  

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >1nv8B (B:)
  gamdtrknvsgaerkiwslirdcsgklegvtetsvlevllivsrvlgirkedlflkdlgv
  spteekrilelvekrasgyplhyilgekefmglsflveegvfvprpeteelvelalelir
  kygiktvadigtgsgaigvsvakfsdaivfatdvsskaveiarknaerhgvsdrffvrkg
  eflepfkekfasiemilsnppyvkssahlpkdvlfeppealfggedgldfyreffgrydt
  sgkivlmeigedqveelkkivsdtvflkdsagkyrflllnrrss
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >1nv8B (B:)
  kiwslirdcsgklegvtetsvlevllivsrvlgirkedlfllgvspteekrilelvekra
  sgyplhyilgekefmglsflveegvfvprpeteelvelalelirkygiktvadigtgsga
  igvsvakfsdaivfatdvsskaveiarknaerhgvsdrffvrkgeflepfkekfasiemi
  lsnppyvkssahlpkdvlfeppealfggedgldfyreffgrydtsgkivlmeigedqvee
  lkkivsdtvflkdsagkyrflllnrrs