PDB entry 1cdo

View 1cdo on RCSB PDB site
Description:
Deposited on 1995-09-29, released 1996-03-08
The last revision prior to the SCOP 1.55 freeze date was dated 1996-03-08, with a file datestamp of 1996-03-11.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.05 Å
R-factor: 0.177
AEROSPACI score: 0.45 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.55: d1cdoa1, d1cdoa2
 • Chain 'B':
  Compound:
  Species:
  Gene:
  Domains in SCOP 1.55: d1cdob1, d1cdob2

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1cdoA (A:)
  atvgkvikckaavaweankplvieeievdvphaneirikiiatgvchtdlyhlfegkhkd
  gfpvvlghegagivesvgpgvtefqpgekviplfisqcgecrfcqspktnqcvkgwanes
  pdvmspketrftckgrkvlqflgtstfsqytvvnqiavakidpsapldtvcllgcgvstg
  fgaavntakvepgstcavfglgavglaavmgchsagakriiavdlnpdkfekakvfgatd
  fvnpndhsepisqvlskmtnggvdfslecvgnvgvmrnalesclkgwgvsvlvgwtdlhd
  vatrpiqliagrtwkgsmfggfkgkdgvpkmvkayldkkvkldefithrmplesvndaid
  lmkhgkcirtvlsl
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1cdoB (B:)
  atvgkvikckaavaweankplvieeievdvphaneirikiiatgvchtdlyhlfegkhkd
  gfpvvlghegagivesvgpgvtefqpgekviplfisqcgecrfcqspktnqcvkgwanes
  pdvmspketrftckgrkvlqflgtstfsqytvvnqiavakidpsapldtvcllgcgvstg
  fgaavntakvepgstcavfglgavglaavmgchsagakriiavdlnpdkfekakvfgatd
  fvnpndhsepisqvlskmtnggvdfslecvgnvgvmrnalesclkgwgvsvlvgwtdlhd
  vatrpiqliagrtwkgsmfggfkgkdgvpkmvkayldkkvkldefithrmplesvndaid
  lmkhgkcirtvlsl