PDB entry 13pk

View 13pk on RCSB PDB site
Description: ternary complex of phosphoglycerate kinase from trypanosoma brucei
Deposited on 1996-11-23, released 1997-12-24
The last revision prior to the SCOP 1.55 freeze date was dated 1997-12-24, with a file datestamp of 1997-12-24.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.5 Å
R-factor: 0.220627
AEROSPACI score: 0.3 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Domains in SCOP 1.55: d13pka_
 • Chain 'B':
  Domains in SCOP 1.55: d13pkb_
 • Chain 'C':
  Domains in SCOP 1.55: d13pkc_
 • Chain 'D':
  Domains in SCOP 1.55: d13pkd_

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >13pkA (A:)
  ekksinecdlkgkkvlirvdfnvpvkngkitndyrirsalptlkkvlteggscvlmshlg
  rpkgipmaqagkirstggvpgfqqkatlkpvakrlselllrpvtfapdclnaadvvskms
  pgdvvllenvrfykeegskkakdreamakilasygdvyisdafgtahrdsatmtgipkil
  gngaagylmekeisyfakvlgnpprplvaivggakvsdkiqlldnmlqridylliggama
  ytflkaqgysigkskceesklefarsllkkaedrkvqvilpidhvchtefkavdsplite
  dqnipeghmaldigpktiekyvqtigkcksaiwngpmgvfemvpyskgtfaiakamgrgt
  hehglmsiigggdsasaaelsgeakrmshvstgggaslellegktlpgvtvlddk
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >13pkB (B:)
  ekksinecdlkgkkvlirvdfnvpvkngkitndyrirsalptlkkvlteggscvlmshlg
  rpkgipmaqagkirstggvpgfqqkatlkpvakrlselllrpvtfapdclnaadvvskms
  pgdvvllenvrfykeegskkakdreamakilasygdvyisdafgtahrdsatmtgipkil
  gngaagylmekeisyfakvlgnpprplvaivggakvsdkiqlldnmlqridylliggama
  ytflkaqgysigkskceesklefarsllkkaedrkvqvilpidhvchtefkavdsplite
  dqnipeghmaldigpktiekyvqtigkcksaiwngpmgvfemvpyskgtfaiakamgrgt
  hehglmsiigggdsasaaelsgeakrmshvstgggaslellegktlpgvtvlddk
  

 • Chain 'C':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >13pkC (C:)
  ekksinecdlkgkkvlirvdfnvpvkngkitndyrirsalptlkkvlteggscvlmshlg
  rpkgipmaqagkirstggvpgfqqkatlkpvakrlselllrpvtfapdclnaadvvskms
  pgdvvllenvrfykeegskkakdreamakilasygdvyisdafgtahrdsatmtgipkil
  gngaagylmekeisyfakvlgnpprplvaivggakvsdkiqlldnmlqridylliggama
  ytflkaqgysigkskceesklefarsllkkaedrkvqvilpidhvchtefkavdsplite
  dqnipeghmaldigpktiekyvqtigkcksaiwngpmgvfemvpyskgtfaiakamgrgt
  hehglmsiigggdsasaaelsgeakrmshvstgggaslellegktlpgvtvlddk
  

 • Chain 'D':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >13pkD (D:)
  ekksinecdlkgkkvlirvdfnvpvkngkitndyrirsalptlkkvlteggscvlmshlg
  rpkgipmaqagkirstggvpgfqqkatlkpvakrlselllrpvtfapdclnaadvvskms
  pgdvvllenvrfykeegskkakdreamakilasygdvyisdafgtahrdsatmtgipkil
  gngaagylmekeisyfakvlgnpprplvaivggakvsdkiqlldnmlqridylliggama
  ytflkaqgysigkskceesklefarsllkkaedrkvqvilpidhvchtefkavdsplite
  dqnipeghmaldigpktiekyvqtigkcksaiwngpmgvfemvpyskgtfaiakamgrgt
  hehglmsiigggdsasaaelsgeakrmshvstgggaslellegktlpgvtvlddk