Domain d2ixua2: 2ixu A:2-190

Shown in context of the chain.