Domain d1zaic_: 1zai C:

Shown in context of the PDB entry.