Domain d1zaib_: 1zai B:

Shown in context of the PDB entry.