Domain d1yixa1: 1yix A:1-265

Shown in context of the chain.