Domain d1xu2s_: 1xu2 S:

Shown in context of the chain.