Domain d1yyua_: 1yyu A:

Shown in context of the chain.