Domain d1ikua_: 1iku A:

Shown in context of the chain.