Domain d1yi231: 1yi2 3:1-92

Shown in context of the chain.