Domain d1ueua2: 1ueu A:2-142

Shown in context of the chain.