Domain d1eu3b3: 1eu3 B:2-2

Shown in context of the chain.