Domain d2xiub_: 2xiu B:

Shown in context of the chain.