Domain d2ji5b_: 2ji5 B:

Shown in context of the chain.