Domain d3bbxu1: 3bbx U:1-102

Shown in context of the chain.