Domain d3eu5b_: 3eu5 B:

Shown in context of the chain.