Domain d1yijn1: 1yij N:1-186

Shown in context of the chain.