Domain d1xxij1: 1xxi J:208-334

Shown in context of the chain.