Domain d1yitu1: 1yit U:4-56

Shown in context of the chain.