Domain d1xu1t_: 1xu1 T:

Shown in context of the chain.